Lijst Salman zeer kritisch over de gemeentelijke begroting | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Wethouder Roberto ter Hark verduidelijkt dat de begroting toch een positief resultaat oplevert. | Foto: Wim Siemerink
Wethouder Roberto ter Hark verduidelijkt dat de begroting toch een positief resultaat oplevert. | Foto: Wim Siemerink (Foto: )
Politiek

Lijst Salman zeer kritisch over de gemeentelijke begroting

De fractie van Lijst Salman meent dat het college de financiële stand van zaken veel mooier voor schildert dan de werkelijkheid is. Ze stelt dat het administratieve saldo van uiteindelijk 2 miljoen euro verhult dat er in werkelijkheid over de komende periode een verlies van ongeveer 15 miljoen euro wordt geleden.

Deze week is het financiële beleid van de gemeente Noordwijk onder verantwoordelijkheid van wethouder Roberto ter Hark hét onderwerp op de politieke agenda. Voorafgaande aan de algemene beschouwingen van dinsdag 5 november was er een presentatie die de fracties meer duidelijkheid moest verschaffen.


Structureel sluitend

Via de pers had het college naar buiten gebracht dat de programmabegroting structureel sluitend is en dat de komende jaren met een positief saldo kunnen worden afgesloten. Heel optimistisch werd aangekondigd dat er hierdoor extra ruimte werd gevonden voor het gewenste nieuw beleid. Dat werd nog eens opnieuw duidelijk gemaakt in de presentatie. De bedoeling was dat het college in gesprek zou gaan met de raads- en commissieleden over de begroting. Belangstellenden die zouden hebben verwacht dat er een politieke discussie zou komen konden echter onverrichter zake huiswaarts keren. Zo'n debat kwam er nog niet.

De politieke partijen bleken hun kruid droog te willen houden om in de openbare raadsvergadering die kritiek, die in de wandelgangen wel werd gehoord, openlijk te uiten. Een debat voor het oog van de camera in de Duinpan is aantrekkelijker dan het enigszins anonieme optreden tijdens een rondetafelgesprek. Daardoor bleef het slechts met enige formele vragen. Karin Meiland (NZL) pleitte voor systematische groei van De Zilk omdat het van groot belang is voor de bewoners dat het voorzieningenniveau op aanvaardbaar peil komt. Zij drong aan op zichtbare initiatieven. De PvdA miste voldoende financiering voor een maatschappelijke agenda. Daarnaast ging het even over de toekomst van de Schelft waarbij Jaap de Moor (NZL) met nadruk aandrong op behoud van de huidige functies. Cinthya Maan (GL) kwam opnieuw met opmerkingen over aandacht voor duurzaamheid.


Flinke kritiek

Van de kant van Lijst Salman kwam er dus wel een behoorlijk schot voor de boeg. Wat doet vermoeden dat er op dinsdag 5 november flink wat meer kritiek zal komen. Commissielid Eric Berg bleek zich behoorlijk te hebben verdiept in de materie. Eerder al had hij namens de partij schriftelijke vragen gesteld. Tijdens de bijeenkomst liet hij nog even een aantal vraagstukken de revue passeren. Met name het al genoemde rooskleurig presenteren van een positief resultaat in de meerjarenbegroting. Eric Berg noemde de huidige opzet van resultaatmeting en vooral de via de pers naar buiten gebrachte resultaten, niet transparant. Hij stelde vast dat dit gewoon niet duidelijk is en op zijn minst verwarrend voor de gemiddelde inwoner van Noordwijk.
Hij vroeg zich hardop af: 'Bent u het met LSN eens dat de hoogte van het saldobedrag dat de gemeente toevoegt of onttrekt aan de reserves het resultaat bepaald?' Daarmee doelde hij op de € 11.380.142 die gaat worden onttrokken aan de reserves. Wat nodig is om het niet bouwen in Bronsgeest administratief te compenseren.


Opvallend stil

Bij elkaar genoeg om aan te nemen dat er tijdens de raadsvergadering nog een heftig debat kan volgen. Opvallend stil hielden zich de vertegenwoordigers van PUUR. Ook D66 ging nog niet erg inhoudelijk in op de gepresenteerde resultaten. Van beide partijen mag harde kritiek worden verwacht op het grond- en bouwbeleid in Bronsgeest. 'Er gaat 11 miljoen door het afvoerputje', klonk het met een wrange ondertoon vanuit Puur in de wandelgangen. Het is dan ook te verwachten dat dit standpunt in de debatten bij herhaling zal worden aangehaald. Wethouder Roberto ter Hark lijkt de borst te kunnen nat maken.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>