Waterhuishouding van slag aan Herenweg | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Jan de Ridder wijst de oorzaak van de wateroverlast aan. Deze duiker zou 30 cm. moeten zakken. | Foto: Wim Siemerink
Jan de Ridder wijst de oorzaak van de wateroverlast aan. Deze duiker zou 30 cm. moeten zakken. | Foto: Wim Siemerink (Foto: )

Waterhuishouding van slag aan Herenweg

Opnieuw is de grondwaterhuishouding in Noordwijk onderdeel van discussie. Na de drainage in de K.W. Boulevard en de steeds ondoorzichtiger wordende communicatie betreffende het grondwater en die bij de reconstructieplannen van de Parallelboulevard, is er nu opnieuw een botsing over de waterhuishouding tussen de theorie en de praktijk. Nu weer in het gebied tussen Herenweg en Achterweg.

Met de overvloedige regen van afgelopen weken werd duidelijk dat het afvoeren van dit regenwater niet adequaat geschiedt. Het grondwater is tot ongekende hoogte gestegen. Bij een bezoekje op dinsdag 22 oktober werd vastgesteld dat dit toen tot 35 centimeter onder het maaiveld stond. Op de akkers was duidelijk te zien dat daar recent enorme plassen regenwater hadden gestaan. De gebruikers ondervinden daardoor natuurlijk overlast en financiële schade. Kennelijk ten einde raad is geprobeerd met een kleine pompinstallatie de vele honderden kubieke meter water weg te pompen.


Oorzaak

De praktijkdeskundigen vonden intussen de oorzaak. De aangebrachte duikers gelegen onder de pas opgeleverde verlengde Beeklaan, die het overtollige water moeten afvoeren richting Offem Zuid, zouden simpelweg op een te hoog niveau zijn aangebracht. De voor de hand liggende oplossing is het iets dieper aanbrengen van die doorlaatpijpen. Maar daar voelen de ambtenaren van gemeente en hoogheemraadschap, tot grote ergernis van de kwekers in dat gebied, voorlopig helemaal niets voor.

Op 18 oktober kwam er overleg met afvaardiging van de eigenaren en die van het Hoog Heemraadschap en de gemeente Noordwijk. Volgens onze informatie moesten de teleurgestelde agrariërs ervaren dat daar vandaan geen begrip kan worden verwacht voor de actuele situatie. Men wil tijdverslindende bureaucratische onderzoeken doen terwijl het in de praktijk een kwestie is van simpelweg een afvoer plaatsen.


Omstreden

Het waterbeheer in het gebied in Offem Zuid is toch al omstreden omdat volgens onze zegsman kon worden vastgesteld dat er deze zomer onrechtmatig is gehandeld bij het droogpompen van delen van bouwgrond in de nog te ontwikkelen wijk Offem Zuid. Daardoor is er een groeiend wantrouwen over de feitelijke doelstellingen van het Hoogheemraadschap en de gemeente. De belangen voor de toekomstige woningbouw in Offem Zuid en het verwerven van grond via voorkeursrecht zouden debet zijn aan het conflict. Eigenaren van percelen aan de achterweg spreken al van uitroken.

Als we dit voorleggen aan politiek verantwoordelijke wethouder Henri de Jong (CDA) geeft die aan dat hij niet reageert op de discussies die via de sociale media worden gevoerd. Ook op onze vragen wil hij nog even geen antwoord geven.

'Het ligt genuanceerder dan wat mensen nu allemaal uitten. Daarom zijn we in gesprek met betrokkenen met slechts één bedoeling en dat is om er zo snel mogelijk uit te komen. Ik verwacht op korte termijn een reactie op onze conclusies van het overleg wat er is geweest. Daarna gaan we verder werken aan de oplossingen', aldus wethouder de Jong.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>