Extra geld voor evenementen en sportpark Lageweg | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Burgemeester Hermans corrigeerde  wethouder Van den Berg dat alles op zijn Noordwijks gaat. | Foto: WS
Burgemeester Hermans corrigeerde wethouder Van den Berg dat alles op zijn Noordwijks gaat. | Foto: WS (Foto: Picasa)
Politiek

Extra geld voor evenementen en sportpark Lageweg

Voor de fusie was het een Noordwijkse traditie om de aan vele evenementen een meerwaarde toe te voegen door ze te verbinden door een jaarlijks thema. Aanvankelijk was dit viering van '150 jaar badplaats'.

Het succes toen vertaalde zich in een extra stroom toeristen en de daarbij behorende meeropbrengst van toeristenbelasting en parkeergelden. Noordwijk onderscheidde zich. Titels als 'European City of Sport' en 'nationale evenementenplaats 2018' waren het gevolg.
Het huidige college, dat '75 jaar vrijheid' voorstelde als thema voor 2020, hecht aanzienlijk minder waarde aan de promotie van Noordwijk als toeristenplaats. Wethouder van den Berg (NZL) zei in de raadsvergadering: 'Een thema hoeft geen extra toeristen te trekken. Ik sta op het standpunt dat maatschappelijke meerwaarde juist voor de inwoners belangrijk is'. Dat bleek ook al uit zijn raadsvoorstel waarbij beduidend minder subsidiegeld nodig werd geacht.


Verbazing

Vanuit de raad reageerden NZL, DOEN, LSN en Groen Links aanvankelijk met loftuitingen voor de themakeuze. Maar er kwamen ook reacties van raadsleden voorzien van verbazing en kritiek. Die zagen in het standpunt van het college weinig positiefs. Dick Gutlich (D66) zette al vraagtekens bij de keuze voor '75 jaar vrijheid'. Hij zei daarover: 'Wij wilden een echt Noordwijks thema maar nu is door de wethouder de gemakkelijkste weg genomen'. Gutlich had overleg gehad met diverse organisatoren en die snapten de nieuwe koers bepaald niet. Gutlich daarom over de beschikbare budget: 'Het is zeer gewenst om uit te gaan van het in vorige jaren beschikbare bedrag aan subsidie. De positieve bijdrage van verenigingen, de betrokkenheid van de inwoners en de positieve economische aspecten rechtvaardigen het bedrag van €150.000'.
De wethouder, die toegaf geen contact te hebben gehad met evenementenorganisatoren, bleef bij zijn voorstel. 'Volgens mij is een ton een aardig bedrag en voor de 4 kernen ruim voldoende. Breder trekken kan maar vraagt om verder uitwerken waar evenementen aan moeten voldoen.'


Uitstel

Taetske Visser (PUUR) sloot zich aan bij de kritiek van D66 en merkte met verbazing op: 'De gemeente is nu groter en het budget wordt kleiner.' Jordy de Mooij (CDA) en Bas Knapp (VVD) spraken zich hierna ook uit voor een meer realistische aanpak. Maar de wethouder handhaafde zijn voorstel van €100.000,-. Hierop werd door PvdA, D66, VVD, CDA en PUUR een amendement voorbereid. Zij wilden zelfs €50.000,- meer dan het budget van €150.000,- dat in eerdere jaren ook beschikbaar werd gesteld voor evenementen in het kader van het themajaar. Ze wezen ook op de positieve economische effecten die met een dergelijk budget kunnen worden bereikt voor zowel de Noordwijkse inwoners als de bezoekers die hiermee worden aangetrokken.
Hoewel er een meerderheid voor bleek te zijn werd de stemming erover, gezien het late uur, uitgesteld naar de volgende raadsvergadering.


Geen uitstel

Geen uitstel behoefde de ruim 5 miljoen euro extra voor het sportpark Lageweg. Het door de stikstofaffaire geplaagde project is niet alleen van belang voor SJC maar ook voor de schoolgaande jeugd en verschillende maatschappelijke organisaties. Alle partijen wilden het collegevoorstel steunen.
Jan Janson (PvdA) plaatste kanttekeningen bij de risico's en had vragen over Poppodium en de BTW. Daarover wist de wethouder te melden dat inmiddels vast staat dat de BTW voor 80% wordt teruggestort. De chauvinistische opmerking van wethouder Van den Berg (NZL), dat Noordwijkerhouters dit bij VVSB beter zouden hebben gedaan viel bij een aantal raadsleden heel verkeerd. Toon van Tol (PUUR) reageerde fel, noemde het ongepast en stond daarin bepaald niet alleen. Ook burgemeester Hermans reageerde en wees de wethouder openlijk terecht met 'Nee wethouder, wij doen in deze mooie gemeente Noordwijk alles op de Noordwijkse manier'.

Meer berichten