Toch meer woningbouw in Offem Zuid | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Jan Janson (PvdA) is duidelijk: Het college heeft zich in het pak laten naaien. | Foto: Archief
Jan Janson (PvdA) is duidelijk: Het college heeft zich in het pak laten naaien. | Foto: Archief (Foto: Picasa)
Politiek

Toch meer woningbouw in Offem Zuid

De coalitie werkt er hard aan om compensatie te vinden voor het beperkt bouwen in Bronsgeest. Deze week kwamen de coalitiepartijen met steun van Doen met een amendement op het collegevoorstel om in te stemmen met het ontwerp exploitatieplan Offem Zuid.

Omdat het oorspronkelijke bestemmingsplan ruimte biedt aan 750 woningen wilde partijen aanvankelijk dat toch dit aantal zou worden gebouwd. In de vorige periode werd dit aantal teruggeschroefd naar 650 woningen. Critici noemden dit toen een politieke schijnbeweging om de ontwikkelaar van dienst te zijn en bovendien om de noodzaak van bouwen in Bronsgeest duidelijker aan te tonen. Uiteindelijk kwam nu het voorstel er 700 van te maken.

Het CDA liet als voorstander weten het surplus vooral voor extra sociale huurwoningen te willen benutten. Alkemade beweerde in het verleden niet alert te zijn geweest en wilde dit nu gaan herstellen. De VVD wilde ook graag meer woningen maar drukte het college wel op het hart dat dit zeker niet ten koste mocht gaan van de kwaliteit. Ook vroeg men nadrukkelijk aandacht voor het behouden van ruimte voor een aansluiting van de verlengde Beeklaan op de N206. En geld te reserveren voor een geluidswal. Mede-indiener en -ondertekenaar NZlokaal wilde wel voor meer woningen zijn, maar vestigde de aandacht op mogelijke problemen voor Hogewegbewoners door grondwater overlast.


Oppositie

Jan Janson (PvdA) nam geen blad voor de mond. 'Het college heeft zich in het pak laten naaien door de grondeigenaren', was zijn conclusie. Bovendien stelde hij zich ook op het standpunt dat hij veel meer waarde hecht aan de kwantiteit dan aan de kwaliteit in het beeldkwaliteitsplan.

Louis Koppel (GL) betoogde dat zijn partij vooral het behoud van een ecologische zone belangrijk vind. Zijn berekening was dat het amendement slechts 20 sociale woningen gaat opleveren. Waarvan hij nog vermoedde dat dit sociale koopwoningen zullen zijn. Koppel: 'Voor mijn partij bestaat sociale koop niet'.

Taetske Visser (PUUR) verzette zich hevig. Het is een voorstel van 5 partijen wat betekent dat wat ik zeg niet van invloed zal zijn. 'Waarom hebben we hier geen inhoudelijk debat met elkaar over', vroeg zij zich af. Ze stelde vast dat raadsleden allemaal leken zijn die bepaald niet weten waar ze nu 'ja' tegen zeggen. Ze kon zich wel vinden in simpelweg 20 sociale huurwoningen extra en verder het voorstel van het college te volgen. Maar het amendement werd wel aangenomen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>