Bestaande omgevingsvisie 2030 gaat in het archief | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Wethouder de Jong (links) kondigt het samenstellen van een actuele omgevingsvisie aan. | Foto: Wim Siemerink
Wethouder de Jong (links) kondigt het samenstellen van een actuele omgevingsvisie aan. | Foto: Wim Siemerink (Foto: Picasa)
Politiek

Bestaande omgevingsvisie 2030 gaat in het archief

Per 2024 zal, op basis van de landelijke Omgevingswet 2021, een lokale Omgevingsvisie verplicht worden gesteld voor alle gemeenten. Voormalig Noordwijk stelde al in 2017, na een langdurig en zeer omvangrijk proces van raadplegingen, studies, onderzoeken en overleg, de Omgevingsvisie 2030 vast. Toen bepaald nog niet nodig maar volgens het toenmalige college wel heel verstandig.

Daarover wordt nu door betrokkenen wel iets anders gedacht. Ondernemers adviseerden in 2015 het college en de gemeenteraad 'Wees afwachtend en loop nu niet voor de muziek uit'. Maar het lokale bestuur ging door in een feestelijke tocht door de gemeente met vergaderingen, hoorzittingen, presentaties in representatieve accommodaties. Voor de vele thuisblijvers volgden er enquêtes.
De Omgevingsvisie 2030 werd daarop in 2017 vastgesteld en werd in de raadsvergadering van 8 november 2018 alweer geactualiseerd. Deze week wist wethouder Henry de Jong tijdens het maandelijkse persgesprek te melden dat er toch weer een compleet nieuwe visie gaat worden samengesteld.

Hoewel voormalig Noordwijk dus al beschikt over zo'n visie wil het college een compleet nieuw document samenstellen. Wethouder de Jong: 'Omdat er in Noordwijkerhout geen omgevingsvisie was moeten we nu als fusiegemeente, geheel volgens de landelijke richtlijnen, opnieuw een gemeentelijke omgevingsvisie vaststellen. Daartoe gaan we in de komende tijd in alle kernen de nodige informatie ophalen. Dat gaan we doen conform de Omgevingswet en de landelijk en provinciale omgevingsvisie'. De wethouder bevestigde dat dit voor de Noordwijkse kernen een herhaling van het langdurige traject zal zijn. Waarna de voorwaarden die inwoners gezamenlijk aan het leven en functioneren in deze gemeente stellen, in de Omgevingsvisie gaan worden verwerkt.


Opnieuw

Natuurlijk werd de vraag gesteld of het zeer langdurige en intensieve en zeer kostbare proces ook in het voormalige Noordwijk helemaal opnieuw gaat worden doorlopen. Dat bleek wel degelijk het geval. Aan de in de bestaande omgevingsvisie beschreven zinvolle zaken zal nog wel de nodige aandacht worden geschonken. Maar de nieuw te schrijven omgevingsvisie vraagt om actuele informatie en dat is volgens de wethouder de reden dat er een compleet nieuw proces zal worden uitgeschreven. De landelijke Omgevingswet gaat uit van vroegtijdige participatie van de omgeving bij de voorbereiding van beleids- en besluitvorming. Daarmee bedoelt de wetgever nadrukkelijk de directe deelname van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan het besluitvormingsproces.
Het doel van zo'n omgevingsplan is vooral duidelijkheid scheppen. Het gaat echter om heel veel details en de vraag blijft toch hoe dit in de praktijk zijn nut gaat bewijzen.


Bestuurlijke afwegingen

De wet schrijft voor dat er een groot aantal basiselementen in worden verwerkt. Te denken aan: evenwichtige toedeling van functies aan locaties,functieaanduiding, regels over activiteiten, regels over bouwwerken, regels over exploitaties en gebruiksruimten van de regels. Daarnaast gaat het ook om de ondersteunende regels, de diverse thema's en de diverse bestuurlijke afwegingen.
Dat laatste acht de wethouder van groot belang: 'Uiteindelijk willen we toch ook weten, hoe kijken we naar de buitenwereld en misschien interessanter, hoe denken we dat de buitenwereld naar ons kijkt?'
Hoewel de wethouder beweerde dat wat al is opgeschreven niet in de prullenbak verdwijnt gaat hij toch in alle vier de kernen diverse bijeenkomsten organiseren. Het college streeft er naar om voor de verplichte datum 2024 de complete visie te kunnen presenteren. Voor het zover is zal er nog heel wat dienen te gebeuren. Daarbij moeten veel Noordwijkers, verenigingen en maatschappelijke organisaties op herhaling om de ideeën, standpunten, wensen en klachten te ventileren.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>