Directeur Brockhorstschool luidt noodklok over verkeer | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
De directeur van de Bronckhorstschool maakt zich grote zorgen over de verkeerssituatie. | Foto: Wim Siemerink
De directeur van de Bronckhorstschool maakt zich grote zorgen over de verkeerssituatie. | Foto: Wim Siemerink (Foto: )

Directeur Brockhorstschool luidt noodklok over verkeer

Tijdens de gehouden wijkavond in Noordwijk binnen kwamen er veel opmerkingen kwamen er over het gedrag van verkeersdeelnemers in de 30 kilometer-wijken. Wethouder Salman wees daarbij nadrukkelijk op de rol van de inwoners zelf.

'Mensen persoonlijk aanspreken op hun gedrag', was zijn boodschap. Hij noemde smiley's, zebrapaden, waarschuwingslichten, verkeersdrempels en andere zaken de hulpmiddelen waarbij de verkeersdeelnemer wordt geattendeerd zijn gedrag aan te passen. Maar die kunnen misdragingen niet voorkomen. 'Spreekt u uw buurtgenoten wel eens aan op foutief gedrag?', was zijn vraag dan ook een aantal malen.
De wethouder wilde uiteindelijk graag weten: 'Wat doen wijkverenigingen zelf voor de verkeersveiligheid? Dat bleek best actueel met o.a. plaatsen van de gele 'verkeersmaatjes'. Dat vandalen in de weekenden deze te vaak beschadigen is frustrerend.

Van de zijde van De Bronchorstschool kwam de meest verontrustende mededeling. De directie wil, net als meerdere bewoners, aandacht voor verkeersonveiligheid in de straat. Al 3 maanden poogt men hier over te spreken maar er komt geen reactie vanuit het gemeentehuis.
Reden om een dag later in gesprek te gaan met de directie van de Bronckhorstschool. Een zeer vriendelijke directeur Marjolijn Hensen legt ons uit dat het in dit geval gaat om een initiatief van de medezeggenschapsraad. Die de gemeente graag wil wijzen op de gevaarlijke verkeerssituaties rondom de school. De ambtenaar verwees hen door naar de app 'verbeter de buurt' die inmiddels weer is vervangen door aan andere applicatie met de naam 'fixi'.

Mevrouw Hensen: 'ik hou in dit soort gevallen meer van menselijk contact. Gewoon even met elkaar bellen. Zoals over de overlast die er soms is zoals met hangjongeren, met probleempjes rondom de weekmarkt en dergelijk soort zaken. Ze benadrukt dat er gewoon over praten vaak sneller werkt dan de digitale weg. En ook dat het niet gaat om gedrag van de marktkooplieden want dat is okee. Maar men wil gewoon in gesprek en dat blijkt na de fusie niet meer mogelijk. Bovendien betreurt ze het dat een toegezegde evaluatie over de weekmarkt nog steeds niet heeft plaatsgevonden en zelfs niet is geagendeerd.

Marjolijn Hensen nogmaals: 'Het gaat om de veiligheid van de kinderen. En het zijn oplosbare problemen maar we worden wel graag serieus genomen'. Ze spreekt over voorvallen zoals op donderdagen het parkeergedrag van ouders. Het feit bijvoorbeeld dat tijdens de marktdag foutparkeren wordt gedoogd. Dit zorgt voor hetzelfde gedrag en gevaarlijke situaties op andere dagen. En ondanks een melding en een reactie van de gemeente zwerven er nog steeds dranghekken over het plein en het stukje fietspad aldaar.

De directeur noemt in de praktijk contact met de gemeente veel te stroperig en pleit nadrukkelijk voor snel en persoonlijk contact.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>