Logo denoordwijker.nl
Wethouder Salman legt uit dat het deze keer niet gaat om klachtenlijstjes maar vooral om te weten wat er in de wijken leeft. | Foto: WS
Wethouder Salman legt uit dat het deze keer niet gaat om klachtenlijstjes maar vooral om te weten wat er in de wijken leeft. | Foto: WS (Foto: )
Politiek

Kernavond Binnen bezocht door 35 betrokken inwoners

Fixi.nl is een landelijke website, overigens ontwikkeld door Decos Noordwijk, waar iedereen in Nederland melding kan doen van wat hij onder de aandacht wil brengen van de gemeente. Daardoor zou er sneller en beter door de gemeente worden opgetreden.

Het huidige college van Noordwijk bleek laaiend enthousiast over de eerder gehouden kernavonden. Daar konden de inwoners uit de vier kernen hun eigen wethouder konden ontmoeten en ter plekke vragen stellen, maar vooral wensen, klachten, ideeën en ervaringen uiten. De eerste avond voor de kern Noordwijk binnen trok toen echter nauwelijks belangstellenden. De meest bezochte was de avond in Noordwijkerhout. Waar in het witte kerkje wel wat meer belangstelling was. Al met al toch voldoende voor het college om er een vervolg aan te gegeven met opnieuw 4 kernavonden. De eerste was ook nu die voor Noordwijk binnen. In het vergaderzaaltje van voormalige gereformeerde kerk de Vinkenhof gaven deze keer 34 inwoners acte de présence. Verrassend genoeg meer dan waarop werd gerekend zodat er al snel stoelen werden bijgezet.


Geen klachtenlijstjes

In de aankondiging stond: 'De wethouder gaat in gesprek met de wijkverenigingen om te horen wat er leeft'. Het bleken dan ook voornamelijk vertegenwoordigers van diverse wijkverenigingen die van de gelegenheid gebruik maakten om hun zegje te doen. Het bleek dat men met verschillende intenties hun werk doet. Niet altijd gericht op politiek ontwikkelingen, vaker op activiteiten voor de bewoners en vooral de kinderen in de wijk.
Ook een klein aantal niet georganiseerde bewoners was naar de Vinkenhof gekomen, vanuit de politieke partijen was de belangstelling zeer beperkt.
Wethouder Salman had na zijn welkomstwoord direct een belangrijke mededeling. 'Ik kom wel ophalen waarom men graag in Noordwijk te wonen. Gericht om van elkaar te leren en elkaar te leren kennen. En wat er zoal leeft in de wijken. Het wordt deze keer zeker geen bijeenkomst om lijstjes op te halen. Geen verlanglijstjes en zeker ook geen klachtenlijstjes.'
De wethouder wees hier tijdens de gesprekken dan ook herhaaldelijk op. Even vaak noemde hij de mogelijkheid om klachten en wensen bekenbaar te maken via fixi.nl


Wijkverenigingen

De inbreng van wijkverenigingen was heel divers. In de oude dorpskern zou een chronisch tekort aan parkeerplekken zijn vastgesteld door eigen onderzoekers. Daarom werd opnieuw aandacht gevraagd voor het parkeerbeleid. Wethouder Salman reageerde hierop: 'Eerder zagen we kansen tot uitbreiding maar daarvoor moesten wel 2 bomen worden gekapt. Omwonenden maakten daar ernstig bezwaar tegen en dus konden de 16 parkeerplekken niet worden aangelegd.'
Vanuit het Vinkenveld en Boechorst uitte men grote zorg over het groeiend gebrek aan vrijwilligers, waardoor diverse gewenste wijkactiviteiten in het gedrang zouden komen. Een eigen ruimte voor wijkbijeenkomsten, zoals sommige wijken hebben, bleek veel te kunnen bijdragen aan saamhorigheid in de wijken.

Vanuit de omgeving Rederijkersplein kwamen bezwaren over het gebrek aan voldoende communicatie bij de huidige nieuwbouwplannen van Sedos. Een bewoner van het nieuwe NWS-complex 'De Rederijker' wond zich op over de geplande nieuwbouw aan Mortelstraat/Mauritsweg. 'Wij wisten daar niets van. Waarom is er geen briefje in de bus gegooid?', wilde hij weten. De wethouder kreeg steun vanuit het Beeklaankwartier: 'Bij de ontwikkeling van het oude Postkantoor zijn wij wel degelijk en tijdig via een buurtbrief op de hoogte gebracht', werd er gezegd.

Onderlinge communicatie was er vooral ook tijdens de 'borrel'. Tijdens het uurtje napraten was er nog wel discussie maar die verliep in een uiterst gezellige sfeer. Volgende kernavonden zijn op 11 oktober in Noordwijkerhout en op 14 oktober in Noordwijk aan Zee.

Meer berichten