Logo denoordwijker.nl
Het verdwijnen van parkeerplekken aan de Parallelboulevard moet wel worden gecompenseerd. | Foto: WS
Het verdwijnen van parkeerplekken aan de Parallelboulevard moet wel worden gecompenseerd. | Foto: WS (Foto: Picasa)

Parallelboulevard voorlopig niet aangepakt door stikstofkwestie

Het heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. De reconstructie van de Parallelboulevard, een grote ingreep in het toeristisch gebied in Noordwijk aan zee, vanaf het begin omgeven door heel veel onduidelijkheden. Niet over de noodzaak maar vooral over de manier waarop het ambtelijk apparaat de uitvoering ter hand wilde nemen.

Meerdere malen al was er politieke discussie over diverse onderwerpen. Zo was er gerede twijfel over de noodzaak van een drain op 6 meter diepte. Was men het nog lang niet eens over het tijdstip van uitvoering, wordt er nog steeds gesproken over de overlast van de omwonenden. De invloed op bedrijfsvoering van ondernemers en de invloed op de lokale economie zijn eveneens onderwerpen waarover veel discussie is ontstaan en waar de politiek nog steeds geen eensluidend antwoord op wist te geven.

Inmiddels deed zich ook het probleem voor over de gevolgen die de ingreep gaat hebben op stikstof uitstoot. Deze week maakte wethouder Henri de Jong bekend dat er in ieder geval uitstel gaat komen. Niet in 2020 maar pas in september 2021 zal er met de uitvoering van dit grote project mogelijk worden begonnen. Bovendien zal de uitvoering geen 2 jaar maar 3 jaar in beslag gaan nemen. En de uitvoering gaat heel wat meer geld kosten. Daarom zal eerst de gemeenteraad nog dit jaar moeten worden verzocht om opnieuw extra geld uit te trekken. Wethouder de Jong zei tot slot met erg veel nadruk: 'De ontwikkelingen rondom de stikstof blokkeren dus onze ambities.'

Meer berichten