Logo denoordwijker.nl
Astrid Warmerdam staat achter het Deltaplan Wonen. | Foto en tekst: Wim Siemerink
Astrid Warmerdam staat achter het Deltaplan Wonen. | Foto en tekst: Wim Siemerink (Foto: )
Politiek

DOEN steunt Deltaplan Wonen

Tijdens het zomerreces werd bekend dat raadslid Astrid Warmerdam haar partij PUUR ging verlaten en dat zij samen met anderen een nieuwe lokale partij wilde oprichten. De Noordwijkse gemeenteraad kent nu niet minder dan negen partijen, waarvan er dus drie slechts met één zetel.

De kersverse lokale partij DOEN zou je in eerste instantie in een oppositierol verwachten. Maar lijkt zich in de actuele dorpspolitiek heel snel te hebben gecommitteerd aan de coalitie van CDA, VVD, NZLokaal en Lijst Salman Noordwijk. Dat blijkt uit het gezamenlijk indienen met de coalitiepartijen van enkele moties tijdens de laatste raadsvergadering.


Bronsgeest

Twee belangrijke moties deze week hadden het onderwerp het bouwen in Bronsgeest. De oppositie met daarin PUUR kwam met een motie die onder andere inhield dat het college het realiseren van circa honderd tijdelijke woningen in Bronsgeest op korte termijn snel mogelijk moet maken. Ook dat voorkomen moet worden dat de grondwaarde in Bronsgeest gaat worden afgeboekt. Deze motie kreeg geen steun van DOEN.

Deltaplan

DOEN gaf wel steun aan de motie van de coalitie. Die opriep om snel in overleg te gaan om tot uitwerking en uitvoering van 'Deltaplan woningbouw en Bronsgeest' te komen. Wat dus inhoudt dat er maar heel beperkt gebouwd gaat worden in het gebied aan de Noord-oostelijke zijde van Noordwijk. De keuzes van DOEN en vertegenwoordigster Astrid Warmerdam zijn hierbij misschien opvallend maar voor insiders niet verrassend. De toch al stevige meerderheid van de coalitie is voor deze ras-Noordwijkerhoutse natuurlijk wel een veiliger omgeving dan de vooral uit Noordwijkers bestaande oppositie.

Haar eerste overstap van haar vanuit het Noordwijkerhoutse CDA naar het Noordwijkse PUUR was overduidelijk een door de fusie ingegeven opportunistische stap en zoals nu lijkt dus niet gebaseerd op de belangrijke politieke standpunten van PUUR met betrekking tot prestatieafspraken sociale woningbouw, met name in Bronsgeest.

Meer berichten