Stikstofprobleem legt veertig projecten lam | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Veel belangstelling vanuit de vier kernen die allemaal te maken hebben met het stikstofprobleem.
Veel belangstelling vanuit de vier kernen die allemaal te maken hebben met het stikstofprobleem. (Foto: Picasa)

Stikstofprobleem legt veertig projecten lam

Mensen hangend op de verwarming en sommigen zelfs zittend op de vloer. Elke beschikbare stoel was bezet. Zo groot bleek de belangstelling voor de aangekondigde presentatie over de problemen rondom de stikstof uitstoot.

De belangstelling was natuurlijk ook te verwachten omdat grote sportverenigingen als VVSB en SJC en ook veel particulieren te maken kregen met het intrekken van afgegeven bouwvergunningen.
De aanwezigen, inclusief de Noordwijkse politici, werden bijgepraat door vertegenwoordiging van de ODWH. Waarbij de gang van zaken, zoals die inmiddels in veel media al werd gepubliceerd, opnieuw in beeld werd gebracht. Vanaf het aankaarten van het stikstofprobleem en de grenswaarden van uitstoot in de buurt van natuurgebieden vanuit Europa, via de oplossing van de regering met Programma Aanpak Stikstof, kortweg PAS, richting de lokale projecten.

Voor geïnteresseerde inwoners kwam er echter niet veel nieuws op tafel. Want dat dit een groot landelijk probleem is, voor een belangrijk deel veroorzaakt door de laconieke houding van de overheid, was natuurlijk al overal bekend. Voor Noordwijk werd naast de 2 genoemde sportparken het lijstje aangevuld met het Zonnepark op landgoed Leeuwenhorst, de ontwikkeling aan de Sussane van de Hoornstraat, nog te bouwen appartementen in Offem Zuid, Pension Sonnevanck, de reconstructie van de Parallelboulevard, een midgetgolfbaan aan de Langelaan, en de bouwontwikkeling het Zilt in De Zilk. Maar zo bleek, inmiddels is de lijst uitgegroeid naar niet minder dan 40 projecten in de gemeente Noordwijk.


Proactief

De vele vragen die onder de bewoners leefden mochten helaas niet gesteld worden. Vanuit de politiek kwamen slechts enkele vragen. De belangrijkste was wel van Kim van Eeden (LSN). Die nadrukkelijk antwoord wenste op de vraag of het college, gezien de grote belangen, aan de ODWH een proactief beleid heeft voorgeschreven. Dat bleek niet het geval. Omdat bij de ODWH de benodigde kennis ontbreekt en er volgens het college daar ook de huidige capaciteit ontoereikend is, wordt de behandeling uitbesteed aan de Omgevingsdienst Haaglanden. Wat in de praktijk natuurlijk kan betekenen dat dit allemaal heel lang gaat duren. 'Het is nog eventjes afwachten', werd als een soort geruststelling gezegd.


Aerius-formule

Maar de OD Haaglanden moet alle projecten van een heel groot gebied eerst testen via een zogenaamde Aerius-formule. Daarbij is allereerst belangrijk wat de gevolgen zijn tijden de bouwperioden. De stikstof uitstoot van bouwmachines en vrachtverkeer bijvoorbeeld. Ook belangrijk is wat daarna de invloed is van een veranderde situatie. Waarbij bijvoorbeeld toenemende vervoersbewegingen van belang kunnen zijn. Maar ook de reductie die door duurzaam bouwen kunnen worden gerealiseerd. Wethouder de Jong kon niet veel meer toezeggen dan: 'We zullen proactief aan de slag moeten gaan'.


Terughoudend

Duidelijk werd ook dat er vanaf nu heel terughoudend moet worden omgegaan met het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen. Omdat eerst moet worden berekend of gewenste ontwikkelingen wel kunnen voldoen aan de steeds strenger worden milieueisen.

Het college kon bij monde van wethouder van den Berg geen toezeggingen doen over het direct nemen van initiatief en beschikbaar stellen van extra mankracht of andere extra maatregelen.
Deze week is een voorlopig advies betreffende het gebruik van die Aerius formule te verwachten van de landelijke overheid. Dit advies wordt bij de ontwikkelaars en de bouwbedrijven met spanning tegemoet wordt gezien.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>