Sportakkoord ondertekend in Northgo College | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Een goede opkomst bij de bijeenkomst voor het Sportakkoord. | Foto en tekst: Ina Verblaauw
Een goede opkomst bij de bijeenkomst voor het Sportakkoord. | Foto en tekst: Ina Verblaauw (Foto: )

Sportakkoord ondertekend in Northgo College

Het Ministerie van VWS, de gemeenten en de sportbonden hebben samen een Nationaal Sportakkoord opgesteld. Met dit rapport van aanbevelingen gaan formateurs het land in om in gemeenten te komen tot een eigen sportakkoord. Woensdag 11 september was de bijeenkomst in het Northgo College.

Door Ina Verblaauw

De opkomst was hoog: ruim 90 mensen uit diverse geledingen van sport, gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en cultuur. Sportformateur Fons Bultman legde uit wat er van de aanwezigen werd verwacht. In zijn openingswoord benadrukte wethouder Sjaak van den Berg dat de gemeente net als alle aanwezigen deelnemer is aan de gesprekken.

Vervolgens werd achtergrond en ontstaansgeschiedenis van het Nationaal Sportakkoord besproken. Een aantal punten werd naar voren gehaald. De georganiseerde sport kampt met het teruglopen van ledental, vrijwilligers en financiën; de ambitie is meer sport en bewegen, sport als middel inzetten in de gezondheidszorg en de maatschappelijke rol van sport tegen eenzaamheid. Deze problemen kunnen het best samen worden aangepakt. Ook blijkt uit onderzoek dat de motoriek van kinderen de afgelopen 10 jaar sterk is afgenomen. Gamen in plaats van buitenspelen. Dit zal op termijn gezondheidsproblemen tot gevolg kunnen hebben. Een andere constatering was dat de prachtige sportaccommodaties in Noordwijk overdag bijna niet gebruikt worden. Gevraagd werd na te denken om daar wel een juiste oplossing voor te bedenken.

Na deze presentatie volgden twee sessies waarbij de aanwezigen konden kiezen uit een viertal stellingen. Opgeroepen werd om ook eens out of the box te denken. Alle ideeën werden aan het eind van de avond meegenomen door de formateur. Hij zal een inventarisatie maken en met een kleinere groep de ideeën nader uitwerken. Na verwachting zal later dit jaar het Noordwijkse Sportakkoord worden gepresenteerd.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>