Renovatie Sportpark Lageweg gaat in de papieren lopen | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
BAM moet de opdracht krijgen om de noodhuisvesting van SJC te vervangen. | Foto: WS
BAM moet de opdracht krijgen om de noodhuisvesting van SJC te vervangen. | Foto: WS (Foto: )
Politiek

Renovatie Sportpark Lageweg gaat in de papieren lopen

Het college van B&W stelt voor om aan het bouwbedrijf BAM opdracht te verlenen om de plannen tot herbouw van sporthal en verenigingsruimtes bij SJC uit te voeren.

Dit voorstel gaat over een totaal van € 5.191.875. Er is al een beschikbare projectdekking in het investeringsplan van € 2.829.000, maar er is aanvullend meer nodig en daarvoor zal de raad akkoord dienen te gaan met nog eens € 2.362875 extra voor aanvullende projectkosten inclusief kapitaallasten. In het voorstel wordt niet uitgeweid over de onderbouwing van de benodigde dekking. Het college heeft in juli het besluit al genomen om dit als 'geheim' aan te merken. Dat betekent dat alleen voor de raadsleden een uitvoerige omschrijving beschikbaar is via de griffie, waarbij er bij het schenden van de geheimhouding de raadsleden een zware straf boven het hoofd hangt.

Het project Sportpark SJC werd als een Europese openbare inschrijving in de markt geplaatst. Daaruit bleek dat er geen interesse bestond. Daarop werd een onderhandelingsprocedure gestart waaraan drie aannemers hebben deelgenomen. Op basis van de oorspronkelijke gunningcriteria werd Bam Bouw en Techniek - regio Zuidwest door het college geselecteerd als winnende aannemer. De totale investering van de gehele renovatie van het sportpark zijn nu al gesteld op niet minder dan € 14.400.000.


Risico's

In het voorstel staat te lezen dat dan kan worden gestart met de bouw van de nieuwe accommodatie op het sportpark aan de Lageweg. Het gunnen aan de Bam Bouw en Techniek is echter nadrukkelijk een zaak van de gemeenteraad, omdat een amendement van D66, wat daartoe opriep, werd aangenomen.

Inmiddels zijn er grote risico's opgedoken. Zo is er bijvoorbeeld twijfel over de mogelijkheid om bij de belastingdienst de BTW terug te kunnen vorderen. Bovendien gaat het borgen van de veiligheid tijdens de bouw voor de gebruikers, met name de vereniging en de scholen,waarschijnlijk extra geld kosten. Bovendien is op dit moment niet duidelijk wanneer de bouwvergunning alsnog wordt afgegeven.

In het voorstel wordt duidelijk gemaakt dat indien de gemeenteraad instemt met deze voorstellen er in beginsel dus kan worden gestart met de bouw van de nieuwe accommodatie. Wel mits hiervoor de vereiste bouwvergunning wordt verleend.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>