Voorzieningenrechter geeft gemeente gelijk | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
De Staatsraad wees bezwaren tegen bouwplan Voorhof van de hand. | WS
De Staatsraad wees bezwaren tegen bouwplan Voorhof van de hand. | WS (Foto: )
Politiek

Voorzieningenrechter geeft gemeente gelijk

Aannemer ACL kan na een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de bouw van de 31 woningen aan de Voorhof in de wijk Boechorst gewoon afbouwen. De bouw was, na bezwaar van de VvE Résidence Bronsgeest, het flatgebouw aan het Tamarijnslaantje, stilgelegd in afwachting van een gerechtelijke procedure.

Tegen het bedoelde bouwplan was bezwaar in hoger beroep aangetekend tegen een van de eerdere uitspraken van de rechter. Waarbij de gemeente Noordwijk werd verweten onjuist en onbetrouwbaar te hebben gehandeld en de belangen van de bewoners van Résidence Bronsgeest te hebben geschaad.
Nu de Raad van State het eindoordeel heeft uitgesproken in het voordeel van de gemeente kan het bouwplan verder worden uitgevoerd. De bewoners van het Tamarijnslaantje maakten bezwaar tegen het feit dat er nu 31 woningen werden gebouwd uit economische overwegingen. Nadat een bouwplan van 60 gestapelde woningen niet kon worden uitgevoerd omdat deze woningen onverkoopbaar bleken te zijn. Het bezwaar was dat werd afgeweken van het aanvankelijke plan en er nu niet in U-vorm maar in carrévorm werd gebouwd. De voorzieningenrechter wees de argumenten van de bezwaarmakers, zoals schenden van het vertrouwensbeginsel, een onjuiste belangenafweging alsook de strijdigheid met Welstand, allemaal van de hand. Zo verduidelijkte de bestuursrechter dat de gemeente terecht en in alle redelijkheid een zwaarder gewicht heeft willen toekennen aan de belangen van ACL dan de belangen van de bezwaarmakende flatbewoners. Ook het argument van financiële schade omdat de woningen in waarde zouden dalen, werd van de hand gewezen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>