Herstellen bestemmingsplan Zeewaardig kost weer meer tijd | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Niet alleen bij het Gat van Palace werden verkeerde bouwrechten vastgelegd | Foto: Wim Siemerink
Niet alleen bij het Gat van Palace werden verkeerde bouwrechten vastgelegd | Foto: Wim Siemerink (Foto: Picasa)
Politiek

Herstellen bestemmingsplan Zeewaardig kost weer meer tijd

Zoals al langer bekend maakt bestemmingsplan Zeewaardig deel uit van de actualisatieslag bestemmingsplannen die werd uitgevoerd in het kader van de wettelijke actualisatieplicht zoals die 1 juli 2018 is opgenomen in de Wet Ruimtelijke Ordening.

In deze landelijke wet is bepaald dat een bestemmingsplan nooit ouder mag zijn dan tien jaar. Over Zeewaardig is, na de actualisatie in 2013, al jarenlang veel te doen. En de geschiedenis lijkt nog lang niet ten einde. Het oorspronkelijke uitgangspunt was het overnemen van de bestaande bouwrechten in de nieuwe plannen. Naar aanleiding van de constatering toen, dat bij het Gat van Palace de bouwrechten uitzonderlijk werden verruimd ten opzichte van het voorheen geldende bestemmingsplan, is het bestemmingsplan Zeewaardig doorgelicht op mogelijke verdere gebreken. Dit heeft geleid tot een totale herziening van dit bestemmingsplan.


23 foutieve bestemmingen

Opnieuw wordt deze gemeenteraad nu geconfronteerd met die eerder gemaakte fouten. Want in maart is aan de raad toegezegd dat er vanuit het college een voorstel zou worden voorgelegd hoe het probleem gaat worden aangepakt. Inmiddels is een inventarisatie gemaakt van alle bestemmingsplannen waarin fouten zijn geconstateerd. Het college meldt nu dat het 'vooralsnog' gaat om in totaal 23 bestemmingsplannen de correctie behoeven.

Er blijkt tekort aan eigen mankracht om dit intern op te lossen en dus dienen er experts van buitenaf te worden ingeschakeld. Inmiddels is daartoe actie ondernomen en een stedenbouwkundig bureau geselecteerd dat de opdracht moet gaan uitvoeren. Natuurlijk moet dit proces vanuit de gemeente worden begeleid en ook hiervoor wil het college deskundige externen inhuren. Dat gaat geld kosten en een extra budget zal daardoor nodig zijn.

Er is wederom een raadsvoorstel in de maak met opnieuw een plan van aanpak, nu van het betreffende bureau. Bovendien is weer een duidelijke analyse nodig van de verschillen in de bestemmingsplannen. Daartoe zal het huidige planologische regime moeten worden vergeleken met het voorheen geldende regime. Ook daarvoor zal de gemeenteraad dan weer een extra budget beschikbaar moeten stellen. Het college schat voorlopig in dat voor een eerste noodzakelijk planvergelijking een halfjaar extra tijd nodig is.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>