Inwoners vragen aandacht van de gemeenteraad | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Omwonenden van het Julianahofje voorzien hier ter plekke een woonwijk met onvoldoende ontsluiting. | Foto: WS
Omwonenden van het Julianahofje voorzien hier ter plekke een woonwijk met onvoldoende ontsluiting. | Foto: WS (Foto: Picasa)
Politiek

Inwoners vragen aandacht van de gemeenteraad

Tijdens het zomerreces waren er zoals te verwachten nauwelijks enige opwindende of verrassende politieke hoogtepunten. Maar inwoners lieten wel van zich horen. Diverse Noordwijkers schreven brieven aan de gemeenteraad over zaken die voor hen van groot belang zijn.

Bewoners van de Julianastraat in Noordwijk aan zee verwijten de gemeente Noordwijk dat er toestemming is gegeven voor het realiseren van 4 appartementen. Omwonenden ervaren heel veel overlast en klagen nog eens extra over het gebrek aan transparantie tijdens de hele gang van zaken. Het college stelt echter vast dat er niets verkeerds is gegaan en maakt duidelijk het daar geldende bestemmingsplan ruimte biedt aan meerdere bewoners in een pand. Ook als die onderling geen duurzame relatie hebben of geen gezin vormen. Het college biedt ontevreden bewoners nog wel iets extra's aan in de vorm van een extern mediationtraject. Of zij hierin mee willen gaan is nu nog niet duidelijk.


Woonwagens

In een andere brief vraagt een familie aandacht voor hun huisvestingsprobleem. Ze behoren tot een groep van traditionele woonwagenbewoners en blijken al vele jaren op zoek naar een plekje. Zij noemen het huidige woonwagenpark te klein, te brandgevaarlijk, te verouderd en er is te weinig ruimte voor opgroeiende kinderen. Ze voeren aan dat zowel het college voor de rechten van de mens als de Nationale Ombudsman hebben geconcludeerd dat het gevoerde uitstervingbeleid in strijd met de mensenrechtelijke kaders. Concreet vragen zij de gemeenteraad van Noordwijk om 3 standplaatsen waar zij als familie gezamenlijk kunnen leven. De teamcoach Ruimtelijk Beleid en Regie van de gemeente heeft de familie inmiddels laten weten dat eerst de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek en een woonvisie moeten worden afgewacht. Pas daarna zullen de mogelijkheden duidelijk worden.


Snippergroen

Het gebruik van gemeentegronden heeft al enkele jaren de aandacht. Een zeer lucratieve zaak voor het uitvoerende bureau en zo wordt beweerd ook voor de gemeente Noordwijk. Die uiteindelijk mogelijk wel € 450.000 gaat incasseren door verkoop en verhuur. Al vanaf 2015 is men actief om gebruik of zelfs misbruik aan de kaak te stellen en de financiële afwikkeling te voltooien. Volgens het bureau is de afhandeling van het project nu echt in de laatste fase beland.

Eerder al waren veel inwoners heel boos en konden nauwelijks begrip op brengen voor de behandeling, de communicatie en de afhandeling. Terwijl de gemeenteraad speciale aandacht heeft geëist voor het communicatietraject. Deze week smeekt een 87-jarige alleenstaande vrouw, in een fraai met de hand geschreven brief, om aandacht van de wethouder. Zij beklaagt zich dat de wethouder niet even langs wil komen om persoonlijk het probleem te bekijken. De hoogbejaarde dame schrijft dat zij een stukje tussenpad bepaald niet heeft toegeëigend, maar tot volle tevredenheid van de gemeente het verwaarloosde plantsoen jarenlang heeft onderhouden. Ze is heel verbaasd dat zij nu plotseling huur moet gaan betalen. De slotzin in de brief is veelzeggend: 'Ik woon hier niet zo lang meer. Kan ik alstublieft op een antwoord wachten'.

Dat de omwonenden van het nieuwbouwplan Julianahof contact zouden maken met hun gemeenteraad was voorspelbaar. In een aantal uitgebreide brieven maken bewoners duidelijk dat de huidige plannen slechts winst opleveren voor de ontwikkelaar. Ook dat de omwonenden en zelfs de toekomstige bewoners het kind van de rekening gaan worden. Met name worden verkeersveiligheid, parkeerdruk,de waterhuishouding en de milieueffecten genoemd. Simpelweg zijn er volgens de bezwaarmakers teveel woningen gepland op de zeer beperkte ruimte. Waardoor er geen sprake is van een hofje in de zin van het woord. Maar van een woonwijk met onvoldoende ontsluiting voor het te verwachten verkeer.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>