Bouwplannen op de tocht door fijnstofdiscussie? | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Omwonenden maken zich ongerust. Mogelijk zorgt de nieuwe CO2-regelgeving voor opluchting. | Foto: Wim Siemerink
Omwonenden maken zich ongerust. Mogelijk zorgt de nieuwe CO2-regelgeving voor opluchting. | Foto: Wim Siemerink (Foto: Picasa)
Politiek

Bouwplannen op de tocht door fijnstofdiscussie?

Kunnen straks de grote bouwplannen in Noordwijk nog wel worden uitgevoerd? Dat is de vraag die voortvloeit uit de discussie die er is over fijnstof en Natura 2000-gebieden. Deskundigen menen dat er problemen kunnen ontstaan indien Nederland de normen voor fijnstof echt serieus gaat nemen. In dat geval valt er niet veel meer te bouwen.

In Noordwijk is men trots op de vele natuur die er in de omgeving is. De natuur wordt inmiddels ingezet om de badplaats nog nadrukkelijker te profileren in de toeristische markt. Wanneer dit succesvol is dan zullen er nieuwe functionele accommodaties moeten komen. Grootschaligheid zal wel steeds moeilijker worden omdat bij nieuwbouwplannen inmiddels ook een fijnstofdiscussie hoort.

De vraag wat precies fijnstof is kan niet eenvoudig worden beantwoord. Het zijn allerlei deeltjes verontreiniging die door de lucht zweven. Voor een deel opwaaiende partikels van natuurlijke oorsprong. Belangrijker is echter het stof dat vrijkomt bij verbrandingsprocessen. Dat fijnstof gevaarlijk is en zelfs dodelijk kan zijn, blijkt uit vele publicaties. Het veroorzaakt, vooral op langere termijn, problemen die nog niet volledig te overzien zijn. Naast het verkeer zou, volgens enkele deskundigen, ook bouwen een belangrijke veroorzaker van fijnstof zijn. Niet alleen de mens maar ook de natuur ondervindt invloed van fijnstof. Omdat Noordwijk midden in het bijzondere en kwetsbare natuurgebied Natura 2000 ligt is hiervoor speciale aandacht.


Rijk stelt doelen

Door het Rijk zijn inmiddels doelen gesteld voor de Natura 2000-gebieden en deze worden uitgewerkt in een Natura 2000-beheerplan. Daarbij wordt belanghebbenden voorafgaande aan definitieve vaststelling nog de mogelijkheid geboden om mee te praten. Wat invloed kan hebben op de realisatie van de actuele bouwplannen van Groot Hoogwaak. Omdat niet alleen omwonenden maar ook anderen, waaronder de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inmiddels zeer kritisch zouden kijken naar deze grootschalige bouwplannen.

Deze Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is voornemens om een handhavingsplan op te stellen voor alle Natura 2000 gebieden. Waaronder dus ook Noordwijk met de Coepelduynen en het noordelijk gelegen duingebied met de naam Kennemerland-Zuid. Dit grenst precies aan het Goot Hoogwaakterrein.

Op dit moment zijn de omwonenden al in actie om de politiek te bewegen de reeds gepresenteerde bouwplannen van Groot Hoogwaak opnieuw kritisch te bekijken. Zij hebben actief de politieke partijen benadert en daarbij hun zorg uit gesproken over gebrek aan transparantie en bovendien het volledig ontbreken van persoonlijke communicatie. Zij uiten zich zeer kritisch over het verloop van het proces. Er leeft bij hen een zevental vragen waarop zij graag antwoord zouden willen hebben. De belangrijkste is de vraag waarom in het bestemmingsplan wonen/zorg werd gewijzigd in simpelweg wonen. Zij zien dit als een truc van de ontwikkelaar om veel winst te vergaren. Ook het beschermen van de burger en de feitelijke rol van de klankbordgroep roept bij hen vraagtekens op.


Gewoon verder

Wethouder de Jong zegt ons dat de eerder ingezette wettelijke procedure rond Groot Hoogwaak gewoon verder wordt vervolgd. Hij zegt nog wel in gesprek te zijn met de ontwikkelaar omdat de opgave een behoorlijke puzzel is. De gemeente zet daarbij in op het gelijk blijven van de bestaande zorg bij Groot Hoogwaak en op 30% sociaal bij uitbreiding van het aantal woningen. Dat daarbij een deel van het gebied een andere bestemming krijgt is noodzakelijk vanuit het oogpunt van ontwikkelkosten.
De vraag is inmiddels gerechtvaardigd of de nieuwe inzichten op het gebied van fijnstof, in combinatie met grootschalige nieuwbouw, nog van invloed kunnen zijn op de vergunning verlening. Want dat zou door de omwonenden natuurlijk worden bejubeld.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>