Julianahof verlangt zorgvuldigheid | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Het nieuwbouwplan op dit tuinbouwgebied aan de van Velzenstraat stuit op veel bezwaren. | Foto: W. Siemerink
Het nieuwbouwplan op dit tuinbouwgebied aan de van Velzenstraat stuit op veel bezwaren. | Foto: W. Siemerink (Foto: Wim Siemerink)

Julianahof verlangt zorgvuldigheid

De bouw van het al veel besproken Julianahofje, 13 sociale huurwoningen en 4 vrije sectorwoningen, stuit nog steeds op veel tegenstand. Belanghebbenden hebben al eerder hun bezwaren duidelijk kenbaar gemaakt aan de politiek.

De ontwikkeling op een voormalig tuinbouwgebied aan de Albertus van Velsenstraat kent al een voorontwerpbestemmingsplan. De plannen vielen echter bij velen niet in goede aarde. Vooral de geplande verkeersontwikkelingen stuitten op bezwaren. Zo waren er veel vragen over de voorgestelde parkeeroplossingen en over de verkeersroutes die werden voorgesteld.

Stichting

Inmiddels hebben de verontruste bewoners zich verenigd in de Stichting Burgerbelang Julianahof i.o. De stichting stuurde deze week een zeer indringende brief aan de gemeenteraad. Daar staat onder andere in: 'Maandag 15 juli jl. heeft een vertegenwoordiger van de stichting Burgerbelang Julianahof i.o. een door 135 mensen ondertekend inspraakdocument ingeleverd bij de gemeente Noordwijk.'

Volgens de brief zijn de belangrijkste bezwaren al vele malen geuit, zowel aan het adres van de gemeente als bij de NWS en Van Rhijn Bouw. Dit in een poging van de omwonenden om de plannen juist in overleg met de buurt, tot stand te laten komen. Van Rhijn Bouw heeft toen een enquête uitgeschreven over mogelijkheden en wensen betreffende de verkeersvarianten. Maar, zo vermeldt de brief: 'Dit heeft overduidelijk vele negatieve reacties van betrokkenen opgeleverd ten aanzien van het gepresenteerde plan'. De omwonenden zouden bij de daarbij uitgebrachte bezwaren hebben gerefereerd aan het volgen van de juiste procedures en bovendien met de daarbij behorende tijdpaden.

Heel erg verbaasd

Omdat dit laatste voor de belanghebbende belangrijk wordt geacht, is men vooral heel erg verbaasd dat de NWS bij de gemeenteraad juist een verzoek heeft ingediend, om te komen tot het versnellen van de procedures.

De bewoners laten de gemeenteraad weten: 'Gezien het aantal bezwaren die tegen het voorgenomen plan zijn ingediend, zou het in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur zijn om het verzoek van NWS in te willigen.' Ze wensen nadrukkelijk dat door het college de tijd wordt genomen om te reageren op de details in alle inspraakdocumenten. Daarnaast eisen ze dat wanneer het ontwerpbestemmingsplan bekend wordt gemaakt, ook hierbij de juiste termijnen worden aangehouden en eveneens dat alle zienswijzen op een juiste manier worden behandeld.

Smalle beurs

Het beoogde Julianahofje is een duurzaamheidproject; gasloos en bijna energieneutraal. Woningen, gebouwd in twee lagen, met badkamer en slaapkamer op de eerste verdieping. Geschikt voor een- of tweepersoonshuishoudens met een smalle beurs. De huurprijs zou, zo lezen we op de website, € 600,- niet te boven gaan.

Bij de NWS leefde aanvankelijk de stille hoop uit dat er in de loop van 2019 kon worden begonnen met de bouw, zodat de woningen in 2020 kunnen worden opgeleverd. Maar dat blijkt inmiddels, gezien de vele bezwaren, wel wat optimistisch.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>