'Uitgaan van een financiële werkelijkheid' | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
De wethouders beluisterden de wensen en ideeën van de gemeenteraad. | Foto: WS
De wethouders beluisterden de wensen en ideeën van de gemeenteraad. | Foto: WS (Foto: )
Politiek

'Uitgaan van een financiële werkelijkheid'

De gemeenteraad boog zich over de toekomst van het nieuwe Noordwijk, waarbij nieuwe ontwikkelingen en bestaand beleid vanuit politieke doelstellingen ter discussie kwamen. Alle partijen keerden tevreden huiswaarts.

Wethouder Roberto ter Hark uit zich enkele dagen na de raadsvergadering heel tevreden over de behandeling van de kadernota. Namens B&W was hij verdediger van de beleidsnota die in grove lijnen binnen de financiële mogelijkheden het beleid van komende jaren bevat. Vanuit de gemeenteraad kwamen kritieken. Vooral werd erop aangedrongen dat begrotingen en beleid aan elkaar verbonden dienen te zijn. Na uren discussie werd de stemming positief en kreeg het college zijn mandaat.

Ter Hark: 'Wij zijn superblij dat de nota uiteindelijk unaniem werd aangenomen. Natuurlijk met inachtneming van een aantal moties waarin partijen aangeven waar ze het zo mogelijk anders willen'. Hij constateert dat de raad nadruk heeft gelegd op het structureel creëren van beleidsvrije ruimte in de meerjarenbegroting. Volgens hem dwingt dit het college creatief te zijn vanuit de nieuwe financiële werkelijkheid. Want het rijk gaat minder geld sturen naar de gemeenten.

Nu de wensen van de raad bekend zijn gaat het college verder met het opstellen van een collegeagenda. Natuurlijk met als basis het coalitieakkoord. Maar Ter Hark verklaarde zeker rekening te willen houden met extra wensen van de oppositie en nadrukkelijk ook met de wensen die vanuit de kernbijeenkomsten werden gegenereerd. Hij benadrukt tevreden te zijn over de positieve wijze waarop er inhoudelijk door de raad over de kadernota werd gediscussieerd. En dat er op deze basis kan worden gewerkt aan een realistische meerjarenbegroting.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>