Raadsavond zonder politieke hoogtepunten | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
De CDA-raadsleden Beugelsdijk en van Haaster achter de interruptiemicrofoon bij de discussie over GOM-woningen.
De CDA-raadsleden Beugelsdijk en van Haaster achter de interruptiemicrofoon bij de discussie over GOM-woningen. (Foto: )

Raadsavond zonder politieke hoogtepunten

Wel of geen vriendjespolitiek? Dat was even een vraag tijdens de behandeling van een bouwplan op het perceel Oude Zeeweg 74A. Ter plekke werd een bestaand perceel gesplitst en een aanwezig zomerhuisje gaat nu omgebouwd worden tot een duinvilla. Het opdelen van bestaan percelen is natuurlijk lucratief wanneer er, zoals in dit geval, een bouwvergunning kan worden verleend.

De eerder gepresenteerde plannen werden toen veel te massaal gevonden. Inmiddels is het plan teruggebracht tot een oppervlakte van 80 vierkante meter, waarbij er wel ondergronds wordt gebouwd. De reacties vanuit de politiek waren over het algemeen positief. De omwonenden maken nog steeds bezwaar. Hun uitzicht en vooral ook de natuurlijke beleving in de omgeving zouden ernstig geweld worden aangedaan. De gemeenteraad besloot om nu de procedure, inclusief het nog altijd bezwaar kunnen maken, in gang te zetten. De initiatiefnemer kan verder met de uitwerking van zijn plannen, met inachtneming van politieke opmerkingen over duurzaamheid, het bovengronds parkeren en het concreet visualiseren van het plan. Aan wethouder de Jong waren vanuit de raad zeer indringende vragen en opmerkingen over deze onderwerpen.


GOM-discussie

Aan een bouwplan aan de Zilkerbinnenweg werd veel meer aandacht besteed. De discussie ging over de onwenselijkheid van lintbebouwing en het niet geclusterd bouwen in het buitengebied. Een deel van de raad sputterde tegen. NZlokaal sprak hierbij over onrechtvaardigheid ten opzichte van anderen. GroenLinks bleek simpelweg tegen en het CDA bleek er ook niet positief tegenover te staan. De bijkomende discussie, of het gaat om een GOM-woning of om een Greenportwoning, toonde een zeer ernstig gebrek aan kennis aan bij de raadsleden. De Jong maakte nogmaals duidelijk dat er in het geheel geen verschil bestaat. Dat deed overigens GOM-directeur Onno Zwart al eerder in een speciale voor raadsleden gehouden presentatie.
Van belang was de inbreng van oud-wethouder Knapp (VVD). Die herinnerde aan afspraken door het toenmalige college al in 2012 gemaakt. Een eerste initiatief was er al in die periode. Helemaal duidelijk werd niet of er in het verleden al of niet keiharde toezeggingen zijn gedaan. Wethouder de Jong zegde toe de stukken die hierover zijn, toe te sturen aan de fracties. De wens van het college om in dit geval de mogelijke bezwaren eerst te wegen voordat er beslissingen worden genomen om nu al afwijzend te beslissen, werd door de raad gerespecteerd.


Werkvoorziening

De jaarrekening van gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust, Duin- en Bollenstreek was aan de orde. De raad benutte hierbij de geboden gelegenheid om zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2020 van de GR KDB. Het gaat hierbij vooral over de kwetsbare mensen die rechten ontlenen aan de Participatiewet en de wet Werkvoorziening. Louis Koppel( GL) uitte toch nog al wat kritiek op het uitvoeringsbeleid van wethouder Salman en zijn rol in het vorige college. Dick Gutlich vroeg B&W vooral aandacht te hebben voor Servicepunt Werk, waar verbeteringen mogelijk zouden zijn.


Vaccinaties

De constatering in het accountantsverslag RDOG HM, dat het daar financieel niet op orde is, zorgde voor verontruste reacties. De conceptprogrammabegroting van deze Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden was aanleiding voor Beugelsdijk (CDA) om aan de wethouder Salman veel aandacht te vragen voor het Rijksvaccinatierogramma. Hij achtte vaccinatie van groot belang. Hij sprak zijn zorg uit over de kans dat juist de kinderen gevaar zouden lopen. Kinderen krijgen vanaf 6 weken na de geboorte tot hun 13e jaar diverse vaccinaties. Het rijk wil een vaccinatiegrens van 95%. In Noordwijk is sprake van een dalende vaccinatiegraad. De vaccinatiegraad bij tienermeisjes o.a. ter voorkoming van baarmoederhalskanker ligt nu in Noordwijk gemiddeld rond de 40%.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>