'Opnieuw keuzes maken' | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Wethouder Roberto ter Hark ziet kansen in noodzakelijke ombuigingen. | Foto: Wim Siemerink
Wethouder Roberto ter Hark ziet kansen in noodzakelijke ombuigingen. | Foto: Wim Siemerink (Foto: Picasa)

'Opnieuw keuzes maken'

'Noordwijk krijgt de komende jaren flink minder geld van de Rijksoverheid. Dat dwingt de gemeenteraad om voor de nieuwe gemeente Noordwijk nieuwe keuzes te maken'. Dat laat wethouder Roberto ter Hark weten als we hem aan de tand mogen voelen over de voorliggende kadernota. Maar de wethouder uit zich optimistisch en ziet in gedwongen ombuigingen wel degelijk een positieve kant.

Door Wim Siemerink

Deze maand kwamen de berichten dat de Rijksoverheid structureel jaarlijks veel minder geld zal gaan overmaken naar de lokale overheden. Het college schrijft daarover: 'Dit heeft geleid tot een forse bijstelling van het verwachte begrotingssaldo voor de komende jaren. Waar de begroting 2019 nog positieve cijfers liet zien. Straks zorgen kostenstijgingen met name binnen het sociaal domein plus daling van inkomsten uit het gemeentefonds zoals ook de vergoeding voor de uitgaven voor bijstand, voor negatieve saldi. Dat vereist dus dat eerder gemaakte gemeentelijke begrotingen dienen te worden bijgesteld'.

Kadernota

De gemeenteraad krijgt deze week dus een kadernota voorgelegd waarin, volgens wethouder financiën Roberto ter Hark, op basis van een door het college voorgesteld evenwichtig beleid, de meerjarenbegroting in een ander perspectief wordt geplaatst. Daarin worden ook beleidsresultaten plus het uitvoeringstraject van gewenst beleid beschreven.

De wethouder ziet in het presenteren van een kadernota het voordeel dat de politiek zich tijdig kan uitspreken over gewenst beleid en ongewenste ombuigingen. Het biedt tevens meer ruimte voor de politieke discussie die wenselijk is bij de beantwoording van de vraag waar de fusiegemeente Noordwijk de komende periode de accenten wil gaan leggen. Eisen en wensen waarop dan de begroting voor 2020, alsmede in de nieuw te produceren meerjarenbegroting, wordt gebaseerd.


Nieuwe keuzes

In de bestaande meerjarenbegroting 2019-2022 vormde zich nog een zeer positief meerjarenbeeld met een sluitende begroting. De daarin opgenomen € 500.000 voor gewenst nieuw beleid komt nu ook in een ander licht te staan. De begroting bijstellen en opnieuw keuzes maken is noodzakelijk. Indien maatregelen achterwege blijven stevent Noordwijk in de komende jaren af op een tekort van ongeveer € 1.500.000, wat in 2023 mogelijk zelfs oploopt naar € 2.780.000. Maar Ter Hark is optimistisch, want het college denkt in een aantal slimme ombuigingen de noodzakelijke ruimte te gaan vinden.

Het gaat dus allemaal wel even anders worden. Toch wil het college de inwoners nadrukkelijk ontzien en tegelijkertijd tegemoet komen aan de wensen en suggesties van diezelfde inwoners die tijdens de diverse kernavonden werden verzameld. Het college rekent erop dat dit in goede samenwerking tussen coalitie- en oppositiepartijen kan gaan.

In de kadernota is nog geen aandacht voor een collegeagenda en er ontbreken ook nog reacties op de opmerkingen en adviezen die binnen kwamen naar aanleiding van het coalitieakkoord. Deze komen later in het jaar, inclusief een financiële inschatting, zodat er bij de begroting een integrale afweging van alle wensen kan plaatsvinden.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>