Dennis Salman: 'Eerst checken omdat de wereld verandert' | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Wethouder Salman verklaard: ‘Plannen zijn en blijven gewoon in ontwikkeling’. | Foto en tekst: Wim Siemerink
Wethouder Salman verklaard: ‘Plannen zijn en blijven gewoon in ontwikkeling’. | Foto en tekst: Wim Siemerink (Foto: Picasa)

Dennis Salman: 'Eerst checken omdat de wereld verandert'

Woningzoekenden roeren zich

De woningzoekenden in de Noordwijkse kernen werd al eerder gevraagd vooral geduldig te zijn en rustig de presentatie van een nieuwe woonvisie af te wachten. Maar voor velen raakt het geduld op, zo blijkt bij navraag in het dorp. Op de sociale media verschenen reacties, de meesten vol onbegrip.

In de raadsvergadering was er eerder ook behoefte aan uitleg. Louis Koppel (GL) maakte zijn ongerustheid over de gang van zaken duidelijk met de vraag aan wethouder Salman (LSN): 'Maar wethouder, wat gaat zo'n nieuwe visie de Noordwijkse woningzoekenden dan concreet aan extra's bieden?' Hij stelde deze vraag nadat de directeur Willem van Duin van de NWS ook om actie het verzocht en toen opmerkte: 'We zijn een gezonde organisatie. Verdoe s.v.p. geen tijd met het verzamelen en opschrijven van feiten en zaken die wij al lang kennen. Wijs ons de grond toe en we staan klaar om direct te beginnen en in de komende tijd pijlsnel zo'n 600 nieuwe woningen te bouwen'.
Zijn collega van Anthonius van Padua, Merlien Welzijn, vond toen wel dat de tijd genomen moest worden om te kijken of er soms nieuwe behoeften en tendensen zijn waar te nemen.

Maar vanuit de bevolking van kernen Noordwijk binnen en Noordwijk Zee, werd herhaalde malen door woningzoekenden gekenschetst dat een snelle uitvoering van woningbouw van groot belang is. In dat kader werd een aantal keren herinnert aan de beloftes in de verschillende verkiezingsprogramma's, waarbij snel bouwen in Bronsgeest een belangrijk item was. Maar waar de huidige coalitie voorlopig nog afstand van neemt. Het door de vorige coalitie op het laatste moment nog gelanceerde bestemmingsplan heeft toch verwachtingen gewekt. En voor velen is het bepaald onduidelijk waarom er weer zo'n vertragend ambtelijk stuk moet worden geproduceerd.


Geen tijd

Reden om de wethouder te verzoeken om ons eens in een persoonlijk gesprek in eenvoudige woorden uit te leggen waarom er, nadat hij persoonlijk in de vorige periode ook al een woonvisie had geproduceerd, nu opnieuw zo'n document nodig zou zijn. Waarom opnieuw een extern en geldverslindend bureau nodig is om, zoals de directeur van de NWS het verwoordde, feiten en zaken te verzamelen die wij allemaal al lang kennen.
Voor een persoonlijk interview bleek de wethouder jammer genoeg geen tijd te kunnen vrij maken. Wel zond hij ons een uitgebreide ambtelijke notitie. Daarin is onder andere te lezen: 'Voor het opstellen van een Woonvisie is een totaalbeeld van de woningmarkt nodig. Hierbij zijn behalve de sociale huursector ook de koopsector en vrije sector huurmarkt van belang'. Opnieuw lezen we dus dat de wethouder vindt dat de woonvisie nodig is. Omdat er bij hem nog onbeantwoorde vragen leven. Hij vreest dat er groepen zijn die tussen de wal en het schip gaan vallen.

Voor velen lijken dit toch zaken die in tal van eerdere notities en onderzoeken al duidelijk werden.
Als we de wethouder via een email hier op wijzen voegt hij nog wel deze verduidelijking toe: 'De basis is de check of we met elkaar nog de goede dingen doen; omdat de wereld verandert. Let wel: Het is niet zo dat dit onderzoek nu alles op slot zet zoals weleens wordt gesuggereerd. Plannen zijn en blijven gewoon in ontwikkeling'.

Voorlopig lijken de hier bedoelde plannen de sociale woningbouw aan de Suzanne van Ettenstraat en in Offem Zuid te zijn. Ook hierbij is geduld uitoefenen wel op zijn plaats. Een snelle oplevering van de sociale bouw in Offem Zuid komt pas later aan de orde. Want al eerder werd naar aanleiding van vragen van Theo Alkemade (CDA) door wethouder de Jong aangegeven dat de 40 daar geplande sociale huurappartementen echt pas in de laatste fase, waarschijnlijk in 2022, zullen zijn gerealiseerd. Voor de spoedzoekers naar een sociale woning rest niets anders dan geduldig wachten.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>