Drainage Parallelboulevard opnieuw ter discussie | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Het bespreken van diverse moties bepaalde deze keer de belangrijkste agendapunten. | Foto: WS
Het bespreken van diverse moties bepaalde deze keer de belangrijkste agendapunten. | Foto: WS (Foto: Picasa)

Drainage Parallelboulevard opnieuw ter discussie

Deze week was de reconstructie van de Parallelboulevard opnieuw onderwerp van de discussie. Met name de motie van Wim van Haaster (CDA) zorgde voor verdeeldheid. De man met praktijkervaring bestreed nadrukkelijk dat de theoretische oplossingen, die door de ambtenaren van gemeente Noordwijk en Hoogheemraadschap werden voorgesteld, noodzakelijk zullen zijn om de waterhuishouding aan zee toekomstbestendig op te lossen.

Van Haaster zei met berekeningen te kunnen aantonen dat er veel efficiëntere en goedkopere oplossingen denkbaar zijn. Die bovendien de overlast voor belanghebbenden tot een minimum zullen beperken. Partijgenoot wethouder de Jong zei dat de verantwoording ligt bij het Hoogheemraadschap en erop te vertrouwen dat de keuze van adviserende bureaus voor een oplossing met een drainage op 6 meter diepte, de juiste keuze is. Hij voelde zich gesteund in zijn standpunt omdat inmiddels duidelijk is geworden dat tegenvallers gedurende de hele operatie verzekerbaar zijn. Een door Van Haaster ingediende motie in met de oproep aan het college om eerst nog onderzoek te doen naar andere mogelijkheden. Zoals aanleg en werking van een drainagesysteem met een pompinstallatie onder de bouw van de parkeergarages Oranjehotel en Maarten Kruytstraat. Hij ziet dit als de perfecte, veel goedkopere alternatieve oplossing voor het systeem dat door de deskundigen wordt geadviseerd. Een motie die dreigde te worden verworpen waarop de indiener besloot hem voorlopig nog in beraad te houden.

Meeuwenoord

De raad kon zich wel vinden in Jan Janson's motie om in onderhandeling te gaan met transportbedrijf Meeuwenoord om het bedrijf te verplaatsen naar buiten de dorpskern van Noordwijkerhout. Dat is noodzaak vanwege de gevaarlijke situaties die zich daar voordoen bij de afwikkeling van het dagelijks verkeer aldaar. Heet hangijzer is de aanwezigheid van vervuilde grond en de aan noodzakelijke sanering verbonden kosten. Wethouder de Jong toonde zich verheugd over deze positieve motie en beloofde binnen enkele dagen al het gesprek te zullen aangaan. Peter van Bockhove (LSN) benadrukte nog eens dat alleen tot aankoop van de grond kan worden besloten als er een notariële schoongrondverklaring wordt overlegd.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>