Salman verbaasd over kritiek GroenLinks | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Louis Koppel uitte waardering en kritiek richting wethouder Salman. | Foto: WS
Louis Koppel uitte waardering en kritiek richting wethouder Salman. | Foto: WS (Foto: Picasa)

Salman verbaasd over kritiek GroenLinks

Wethouder Salman en raadslid Louis Koppel (GL) kwamen in de raadsvergadering tot een opmerkelijke discussie tijdens de behandeling van de begroting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek.

De totale bijdrage van de gemeente aan de programmabegroting 2020 ISD Bollenstreek is bijna 19 miljoen euro. Een stijging van bijna anderhalf miljoen, verdeeld over o.a. het programma Participatie en de Wmo-kosten, die opnieuw weer flink gaan stijgen. Louis Koppel kritiek uitte stevige kritiek op het beleid van de portefeuillehouder. Waarop Salman zei juist van de kant van GroenLinks applaus te hebben verwacht.


Potverteren

Koppel liet daarop weten dat de wethouder zijn inbreng bepaald niet begreep. Hij zei op onderdelen wel veel waardering te hebben voor de manier waarop Salman de zaken aanpakt. Maar Koppel maakte zich grote zorgen over de steeds maar stijgende kosten en eiste van de wethouder dat hij met concrete beleidsvoorstellen moet komen. Daaruit zou moeten blijken dat deze steeds maar stijgende kosten in de hand worden gehouden. Koppel vreesde dat het huidige beleid is gericht op potverteren, waardoor de opgebouwde reserves tijdens deze coalitieperiode zullen verdampen.

Tijdens de behandeling werd pijnlijk duidelijk dat de controle bij de ISD op zorgverleners meer dan grote aandacht verdient. Er was vastgesteld dat de zorgverleners vorig jaar maar liefst €450 000,- teveel in rekening hebben gebracht. Er wordt nu intensief gezocht in de cijfers van eerdere jaren of daar al eerder ook sprake van is geweest. De gemeenteraad toonde zich zeer enthousiast voor het project dat via de ISD is gelanceerd met de titel 'Mee doen'.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>