Uniek huis op een unieke plaats | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Foto:

Uniek huis op een unieke plaats

Halverwege tussen Noordwijkerhout en Noordwijk ligt aan de Gooweg een apart woonhuis. Het ligt een stukje van de weg af en het is opgetrokken in een klassieke stijl. Het geheel doet vermoeden, dat dit huis uit de 19e eeuw stamt, hetgeen ook inderdaad het geval is. Het huis is gebouwd rond 1858 en is op het ogenblik het oudste huis, dat op de terreinen van Leeuwenhorst in tact is.

Aan de overzijde stond het Kasteel Leeuwenhorst, dat in de tachtiger jaren van de 19e eeuw werd gebouwd, maar op last van de Duitsers in 1943 gesloopt werd om daar een tankval te realiseren. Deze tankval is na de oorlog veranderd in de grote vijver, zoals die nog steeds op het gedeelte van Zuid-Hollands Landschap aanwezig is. De villa was min of meer een huwelijksgeschenk voor Willem Hoog en zijn echtgenote. Waarschijnlijk heeft zijn vader, Herman Cornelis Hoog, tot de bouw opdracht gegeven. Hij was op dat moment burgemeester van Noordwijkerhout. Deze bouw was mogelijk, doordat diens vader, Herman Petrus Hoog, in 1805 het gehele landgoed Leeuwenhorst kocht van Johan Valckenaer. De familie Hoog kwam oorspronkelijk uit Dordrecht en was niet onbemiddeld. In 1871 verkocht Willem Hoog Klein Leeuwenhorst aan Sophia Geertruida Françoise Gravin van Limburg Stirum en Jhr. Jan Hugo Gevers. Het echtpaar Hoog vertrok daarna naar Dijk en Burg aan het Westeinde. Willem Hoog was in de tussentijd zijn vader opgevolgd als burgemeester van Noordwijkerhout.
Klein Leeuwenhorst ligt op een oude strandwal, die uitsteekt boven de directe omgeving. De omgeving is afgegraven en het vrijkomende zand verkocht. De kopers kwamen hier niet wonen. Wie hier wel ging wonen was de neef van de kopers, Hendrik, Graaf van Limburg Stirum. Later trokken nog enkele huurders in het huis. Toen de laatste koper In 1906 was overleden, erfde Jhr. Jan Hugo Gevers van Kethel en Spaland Klein Leeuwenhorst. Zelf ging hij er pas in 1921 wonen, toen de laatste huurder het huis had verlaten. Niet lang na zijn intrek liet hij de villa opknappen en gedeeltelijk verbouwen voor een bedrag van ƒ 25.443,00, een voor die tijd een gigantisch bedrag. Een jaar later pakte hij de tuin aan voor een bedrag van ƒ 1693,95. Twee jaar later was de voortuin aan de beurt. Tijdens de laatste oorlog werd Klein Leeuwenhorst door de Duitsers gevorderd. Na de oorlog moest er heel veel worden opgeknapt om het weer bewoonbaar te maken. Voor een deel kon gebruik worden gemaakt van materiaal, afkomstig van het op last van de Duitsers afgebroken kasteel Leeuwenhorst. Verder werd nog gebruik gemaakt van een uitkering wegens geleden oorlogsschade. Om het geheel te kunnen bekostigen moest ook nog een deel van de grond worden verkocht. Tevens werd het oude stalhuis tot woonhuis omgebouwd. In 2000 erfde mevr. A.A.C. gravin van den Bosch-barones van Heeckeren van Brandsenburg Klein Leeuwenhorst met de omliggende terreinen. Zij woonde samen met haar echtgenoot J.H.O. graaf van den Bosch op dat ogenblik nog op het verbouwde stalhuis in afwachting van een ingrijpende restauratie. Deze restauratie heeft inmiddels plaatsgevonden. De bewoners zijn voornemens ook de omgeving weer in een goede staat te brengen en goed te beheren.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>