Nieuwe definitieve woonvisie is eind dit jaar gereed | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Een extern bureau benadrukte dat voor een nieuwe visie meer onderzoek eerst nog heel noodzakelijk is. | Foto: WS
Een extern bureau benadrukte dat voor een nieuwe visie meer onderzoek eerst nog heel noodzakelijk is. | Foto: WS (Foto: Picasa)

Nieuwe definitieve woonvisie is eind dit jaar gereed

De directeur NWS Willem van Duin zei het heel simpel: 'We zijn een gezonde organisatie. Verdoe s.v.p. geen tijd met het verzamelen en opschrijven van feiten en zaken die wij al lang kennen. Wijs ons de grond toe en we staan klaar om direct te beginnen en in de komende tijd pijlsnel zo'n 600 nieuwe woningen te bouwen'.

Wie dit zo leest denkt natuurlijk dat de Noordwijkse politiek hem enthousiast ter wille zou zijn. Maar zo ging het helaas niet. Want de woordvoerster van een al ingehuurd extern bureau benadrukte dat meer onderzoek eerst nog heel noodzakelijk is. Omdat er veel nieuwe ontwikkelingen zouden zijn en er dus nieuwe inzichten kunnen leven. Het bureau heeft al opdracht tot het opnieuw schrijven van een woonvisie. Waarbij dan het thans geldende coalitieakkoord, waarin de noodzaak van een nieuwe visie werd vastgesteld, leidend is. De ongeduldige woningzoekenden zullen dus, in gezelschap van de even ongeduldige directeur van NWS, plaats moeten nemen in de wachtkamer.


Andere behoeften

In Noordwijkerhout gelden totaal andere behoeften dan in het Noordwijkse. Merlien Welzijn, recent aangesteld als directeur-bestuurder bij Sint Anthonius van Padua, meende ook dat de tijd genomen moest worden om te kijken of er soms nieuwe behoeften en nieuwe tendensen zijn waar te nemen, die mogelijk de bestaande visies zouden kunnen aanscherpen. Zij vreesde voor een losse sporen-beleid en pleite nadrukkelijk voor een integrale visie. Die koers gaat door het college worden ingezet. Zodat er pas eind 2019 een visie zal zijn samengesteld die in 2020 aan de bevolking kan worden aangeboden voor een inspraakprocedure.


Stappenplan

Vanuit de politiek kwamen vragen waarbij Louis Koppel opmerkte: 'Maar wat gaat zo'n nieuwe visie de Noordwijkse woningzoekenden dan extra bieden? Daarop kwam, ook na doorvragen, geen concreet antwoord. Benadrukt werd dat de gemeenteraad, diverse partners alsook de samenleving nadrukkelijk zullen worden betrokken via het plan van aanpak. Dat is een zevenstappenplan dat uiteindelijk moet leiden tot het creëren van draagvlak, klankborden en besluitvorming met aan het eind van de rit een nieuwe en definitieve woonvisie compleet met een uitvoeringsprogramma.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>