Alice Saat treedt af bij Ondernemersfonds | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Alice Saat: 'Helaas heerst er bij veel ondernemers nog steeds veel onwetendheid'. | Foto: PR
Alice Saat: 'Helaas heerst er bij veel ondernemers nog steeds veel onwetendheid'. | Foto: PR (Foto: )

Alice Saat treedt af bij Ondernemersfonds

> 'Ik hoop alsnog op de goede afloop'

Alice Saat treedt af als voorzitter van het Ondernemersfonds Noordwijk. Het huidige bestuur zal haar taken tijdelijk waarnemen en beraadt zich over nadere invulling. Sinds de start is Alice Saat de drijvende kracht achter het ondernemersfonds. Onder haar voorzitterschap is het ondernemersfonds opgericht, gegroeid en geaccepteerd in het georganiseerde Noordwijkse bedrijfsleven.

Alice Saat: "Ondanks de aantoonbare successen van het ondernemersfonds in Noordwijk en de steun van het totale georganiseerde bedrijfsleven met in totaal meer dan 1200 leden, bleek afgelopen week dat de coalitie niet te vermurwen was. Zij willen op aandringen van de tegenpartij VON (een partij zonder leden) alsnog een nieuwe schriftelijke draagvlakmeting houden. Dit is een besluit waar ik mij als voorzitter niet in kan vinden.

Er is door de Regiegroep een kwalitatief en betrouwbaar onderzoek gedaan en met dit besluit worden wij als georganiseerde ondernemers niet serieus genomen. Afgelopen maanden zijn er diverse pogingen gedaan om tot een compromis te komen met de VON.

We zijn op zoek gegaan naar werkbare oplossingen waarbij er een ondernemersfonds zou komen waar de positieve bedrijven aan mee konden doen. Voor de bedrijven die niet mee wilden doen, zou er de mogelijkheid zijn om geld terug te vragen. Iedereen zijn zin, zou je denken. Helaas hebben de Vrije Ondernemers Noordwijk (VON) hun eigen compromisvoorstel, de "retributie-regeling" bij nader inzien weer ingetrokken. Zelfs VVD-wethouder Ter Hark was een voorstander van dit compromis."


Onwetendheid

"Helaas heerst er bij veel ondernemers nog steeds veel onwetendheid. Ook de diverse negatieve publicaties hebben de beeldvorming eenzijdig bepaald. Daarom zijn wij vanaf het begin al tegen een schriftelijke enquête geweest. Dat was ook het standpunt van beide colleges. Gebleken is dat zodra ondernemers meer weten, ze vaak heel positief zijn over een gezamenlijk fonds waarbij gekeken wordt naar de totale lokale economie. De vraag is: wie wil je zijn als ondernemer? Ga je alleen voor je eigen bedrijf? Of denk je aan het belang van je winkelstraat of je bedrijventerrein? Of kijk je nog verder, zoals naar het welzijn van je hele dorp?"

"Hoe dan ook, ik heb het voorzitterschap afgelopen jaren heel graag gedaan. Het ondernemersfonds is en blijft een prachtig middel om met zijn allen te werken aan de toekomst van Noordwijk. Ik geloof in het collectief, in samen ondernemen en in goede verhoudingen. Er zijn grote uitdagingen die vragen om een gezamenlijke aanpak. Iedereen ziet dat het in de winkelstraten niet goed gaat. Er is steeds meer leegstand, verpaupering en verschraling van het winkelaanbod. Partijen keken vooral naar elkaar en er gebeurde niets structureels. Dankzij het ondernemersfonds zitten nu de winkeliers, de vastgoedpartijen en de gemeente aan tafel in het Retail Innovatie Lab. En gaat er eindelijk iets gebeuren. Maar ook de badplaats heeft een flinke injectie nodig. Het project Badstatus was nooit van de grond gekomen zonder de gelden van het ondernemersfonds. Een enorme stimulans voor de Noordwijkse economie. In totaal heeft het Ondernemersfonds Noordwijk al ca. 90 geslaagde projecten op weg kunnen helpen."

Visie

"Voor het instellen van een ondernemersfonds heb je als college visie nodig. Als ik kijk naar de ambities en de kansen voor het nieuwe Noordwijk ben ik heel benieuwd hoe dit college straks alles zonder ondernemersfonds gaat financieren.

Dat wordt nog een hele kluif. Noordwijk zonder ondernemersfonds is naar mijn idee een enorme gemiste kans. Als je dan vervolgens als goed werkend fonds niet serieus genomen wordt en ik er als vrijwilliger soms bijna een dagtaak aan heb om het fonds te managen, dan kan ik niet anders dan besluiten om mijn functie neer te leggen en mijn energie en tijd weer volledig te richten op mijn eigen bedrijfsactiviteiten.

Ik wens de coalitie veel wijsheid en hoop uiteraard alsnog op de goede afloop." aldus Saat.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>