Graf Willem Hendrik van Konijnenburg onthuld | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
 | Foto: Ina Verblaauw
| Foto: Ina Verblaauw (Foto: )

Graf Willem Hendrik van Konijnenburg onthuld

Op de Algemene Begraafplaats aan de Oude Zeeweg ligt een aantal graven van mannen die in hun tijd belangrijk zijn geweest; de basis hebben gelegd voor de huidige badplaats. De graven van Derek Bolhuis, Egbert de Groot en burgemeester Pické liggen er troosteloos bij en het risico bestaat dat deze graven binnen enkele jaren zullen worden geruimd.

Vrijdag 26 april werd het gerestaureerde graf van Willem Hendrik van Konijnenburg onthuld. Hij wordt gezien als de grondlegger van de badcultuur in Noordwijk. Noordwijk werd van vissersdorp een badplaats die meer te bieden had dan strand. Van Konijnenburg was indertijd eigenaar van Hof van Holland en ontwikkelde o.a. Hotel van Konijnenburg. Nazaat Ton Schild vatte in 2014 samen met een aantal ondernemers tijdens een ontmoeting in Hof van Holland het plan op om het graf in alle eer te herstellen. Er is door de Stichting Graf van Konijnenburg hard gewerkt om de restauratie tot stand te brengen. Het eerherstel is de eerste aanzet naar het behoud en herstel van de overige graven. Op het graf staat een QR-code, waarop teksten, foto's en een film over het ontstaan van de badplaats Noordwijk. Wanneer ook de overige graven worden hersteld, kan door een wandeling langs de graven een mooi historisch overzicht worden verkregen over het ontstaan van de badplaats. Naast het gerestaureerde graf liggen aan beide zijden de verpauperde graven van Derek Bolhuis en Egbert de Groot. Schild deed in zijn dankwoord ook een beroep op de politiek om het mogelijk te maken ook de graven van drie overige prominenten te behouden. Wethouder Ter Hark bedankte Schild en de vele sponsoren voor hun inzet en feliciteerde hen dat het hen gelukt was zonder steun van de gemeente deze restauratie tot stand te brengen. Op het beroep van Schild werden geen toezeggingen gedaan.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>