Nee | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Foto: Cor de Mooy
Binder

Nee

De eerste 100 dagen na de fusie zijn voorbij. Politiek Noordwijk heeft een tussenbalans opgemaakt en heeft zich uitgesproken over de concrete eerste resultaten. Uitspraken die in mijn beleving vooral emotie als basis hebben. Terwijl we voorlopig nog even vooral heel nuchter naar de zaak moeten kijken.

Een fusie, ook die van Noordwijk en Noordwijkerhout, is nu eenmaal een ingrijpende verandering voor bestuurders van de gemeente. Natuurlijk ook voor inwoners, bedrijven en instellingen. Maar eerst moeten we bestuurlijk de zaak goed organiseren. En dat is in de eerste 100 dagen bepaald nog geen succes. In de gemeentehuizen heerst nog chaos, zijn de ambtenaren zich nog aan het oriënteren op de nieuwe werkplekken en zijn de takenpakketten, ondanks alle mooie voorspellingen, toch weer omvattender geworden.

Of de fusie een echt succes zal blijken gaat de tijd leren. Voorlopig is dat succes er nog niet.
Ook al omdat door de politieke partijen en het voorlopige management, onvoldoende is onderkent dat succes in grote mate afhangt van een juiste en goed georganiseerde samenvoeging van zaken.
Waarbij vooral de menselijke relaties (niet alleen met inwoners) van het allergrootste belang zijn. Toch een puntje wat de eerste 100 dagen, zoals ik het heb kunnen waarnemen, veel te weinig aandacht heeft gekregen.

Belangrijk argument bij een fusie is dat de bestuurskracht erdoor zou verbeteren en dat de kosten voor de inwoners, de kwaliteit van de dienstverlening, het klantgericht handelen en de kwetsbare onderdelen in de organisatie de basis zouden moeten vormen om te komen tot het gewenste succes.
Daadkracht, kwaliteit, empathie en goede wil zijn belangrijke sleutelwoorden in een proces van samengaan. Goed management kan de organisatie tot een succes te maken. Maar daarnaast is er het belangrijke principe dat je als fusiepartners een gezamenlijk doel moet hebben. Dat je samen naar dezelfde stip op de horizon toe wil. Daarbij moet er door iedereen ambitie worden getoond en moet de wil er zijn om, niet theoretisch maar juist in de praktijk, echt samen te werken.
De gevolgen van de verkiezingen met (te) veel lokale partijen in de gemeenteraad heeft de bestuurkracht natuurlijk negatief beïnvloed. De keus voor een zo breed mogelijke coalitie brengt zeker ook gevaren met zich mee. Voorlopig heeft de bestuurskracht van zowel college als gemeenteraad nauwelijks iets extra's gebracht. In de praktijk gaat het helemaal niet om een fusiegemeente met een gezamenlijke toekomst voor alle bewoners. In de praktijk blijkt het gewoon te gaan om Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Om de vertegenwoordiging in raad en college, die de belangen van hun eigen oorspronkelijke leefomgeving centraal stellen.
Die belangrijke vraag waar het allemaal om draait, of de bewoners van de fusiegemeente Noordwijk er beter van zijn geworden, kan helaas na de eerste 100 dagen, heel simpel met 'nee' worden beantwoord.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>