Parallelboulevard opnieuw een leerzaam experiment | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
De beantwoording van  kritische vragen bleek de omwonenden niet gerust te stellen. | Foto: Wim Siemerink
De beantwoording van kritische vragen bleek de omwonenden niet gerust te stellen. | Foto: Wim Siemerink (Foto: )

Parallelboulevard opnieuw een leerzaam experiment

Er leven bij geïnteresseerden inwoners nog tal van vragen over het project Reconstructie Parallelboulevard. Een speciaal ingelaste presentatieavond, met deskundigen van gemeente en Hoogheemraadschap, moest politiek en omwonenden hierover informeren. Belangstelling hiervoor vanuit de bevolking en ook vanuit de politiek was wat mager te noemen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Henri de Jong bevestigde dat er nog veel vragen leven. Over het uitvoeringsprogramma over de problemen met het grondwater, over het verwerken van het hemelwater en vooral over de gekozen oplossingen. Het projectteam met Noordwijkse ambtenaren en het Hoogheemraadschap Rijnland bevestigden opnieuw dat de beruchte 'Dijk in Duin' voor moeilijk oplosbare problemen heeft gezorgd. Het Hoogheemraadschap kwam met een laconieke vaststelling dat de slechte ervaringen in Noordwijk in later stadium gelukkig de basis kon vormen voor het aanleggen van de wel succesvolle kustversterking in Katwijk.


Aanpak regenoverlast

Aan de hand van beelden werden de problemen opnieuw duidelijk gemaakt. Eerder dacht men een oplossing te hebben met een drainage onder de K.W. Boulevard. Waarschuwingen van lokale deskundigen toen, dat dit geen enkele kans van slagen had, werden in de wind geslagen. Na de mislukking werd naar andere oplossingen gezocht. Vanaf 2009 lopen er onderzoeken. Dat leverde een integraal afvalwaterplan 2017-2021 op. Vorig jaar hield het Hoogheemraadschap een zogenaamde stresstest. Een onderzoek naar wat de gevolgen zijn van hoosbuien. Dit alles resulteerde in de huidige plannen. Die bestaan uit een drainage onder de Parallelboulevard op 6 meter diepte. Met daarboven naast het reguliere riool plus enorme zogenaamde 'infiltratietanks'. Plannen waarbij door de lokale deskundigen, opnieuw hele grote vraagtekens zijn geplaatst.


Drie oplossingen

Het projectteam heeft het uitgangspunt dat een oplossing niet alleen voor Hoofdstraat en Boulevards maar voor heel Noordwijk de wateroverlast moet beperken. Er werden door hen daartoe 3 oplossingen uitgewerkt. Waarna gekozen werd voor de reuzendrain onder de Parallelboulevard. Vanuit de politiek was het Wim van Haasteren (CDA) die zeer kritische vragen stelde waarop geen antwoord kon worden gegeven. Daarop vroeg Dick Gutlich (D66) of besluiten tot een second opinion voor dit toch zeer kostbare project, niet moet worden overwogen. Daarnaast kwamen er vragen over de gevolgen voor vegetatie in het dorp en de gebieden van Natura 2000. Van Maris (VVD) vroeg naar de interesse van deskundige aannemers om dit megaproject te gaan uitvoeren. Die belangstelling zou er inmiddels bij een vijftal partijen wel zijn. Maar ook werd duidelijk dat er hier, net als bij 'Dijk in Duin' nog geen aannemers zijn met de broodnodige ervaring op dit gebied. Het zou zo zijn dat de proef op het Palaceplein door aannemers is gefinancierd om hiermee enigszins ervaring te kunnen opdoen.

De conclusie dat het Hoogheemraadschap met dit megaproject in Noordwijk opnieuw een experiment uitvoert, werd in deze presentatie feitelijk bevestigd. Volgens de projectleider is er echter opnieuw groot vertrouwen in een goede afloop. Dat vertrouwen was er na afloop bij de aanwezige omwonenden nauwelijks. 'Ze kunnen best gelijk hebben. Maar op de zinvolle vragen van Wim van Haasteren bijvoorbeeld, kwam nauwelijks antwoord'.
Een ander verwonderde zich dat vanuit de politiek de vraag niet werd gesteld, waarom een kostbaar diep gelegen drain nodig is. Waarom het water niet direct vanuit de hoger gelegen infiltratietanks kan worden gepompt. Dat geeft volgens de omwonenden aan dat de politiek zich 'nauwelijks in de materie heeft verdiept'. Een ongeruste Heemborghbewoner: 'Opnieuw een geldverslindend project waarvan we nu al weten dat het weer dient als een leerschool voor Hoogheemraadschap en aannemers'.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>