Partijen niet dichterbij elkaar over Ondernemingsfonds | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Alice Saat: ‘Inhoudelijke kennis bij ondernemers en politiek schiet tekort.  > Foto± Wim Siemerink
Alice Saat: ‘Inhoudelijke kennis bij ondernemers en politiek schiet tekort. > Foto± Wim Siemerink
Politiek

Partijen niet dichterbij elkaar over Ondernemingsfonds

Het Ondernemingsfonds kreeg opnieuw aandacht van de politiek. Het college wil een draagvlakmeting om het perspectief in kaart te brengen en de vraag te beantwoorden of er binnen Noordwijk draagvlak voor is.

Omdat het georganiseerde bedrijfsleven, een deel van de politiek en het actiecomité Vrije Ondernemers recht tegenover zich vindt, is het voortbestaan van het fonds bepaald onzeker. De Noordwijkse initiatiefnemers wisten al heel snel dat de Noordwijkerhoutse politiek, onder aanvoering van de VVD, zich niet inhoudelijk wensten te verdiepen en niet wilde praten over een fonds, dat financieel wordt gevoed door een OZB-opslag van niet-woningen.

Wethouder Roberto ter Hark had tot een compromis willen komen, waar Alice Saat namens de Regiegroep Ondernemingsfonds wel positief mee wilde omgaan. De heer Bergman van de Vrije Ondernemers zei echter geen heil te zien in een compromis. Dat houdt in dat het pandeneigenaren eerst de OZB-opslag wel betalen maar daarbij het recht houden het betaalde bedrag terug te vragen.
De VVD wilde van hem weten hoe het overleg met zijn achterban wordt geregeld. Dat bleek overleg te zijn met een heel klein groepje gelijkgestemden.
De vragen vanuit de politiek bleken verder zeker niet baanbrekend. De vraag hoe de vrije ondernemers dan dachten hun bijdrage wel te kunnen leveren aan de doelstellingen van nieuwe ontwikkelingen en de economische groei, werd al helemaal niet gesteld.

Alice Saat legde even een vinger op een zere plek: 'de kennis bij ondernemers en politiek over de precieze inhoud en mogelijkheden van het Ondernemingsfonds schiet gewoon tekort'. Voor de wethouder had zij nog een laatste pijnlijke vraag. Hij beweerde dat de Vrije Ondernemers eerder wel degelijk akkoord waren met het compromis. Ter Hark nu weifelend: 'Expliciete instemming kan ik niet beweren'.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>