Raad in felle discussie over Dijk en Burg | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Politiek

Raad in felle discussie over Dijk en Burg

Op het landgoed Dijk en Burg blijkt sprake van illegale bebouwing. Een nieuwe eigenaar deed eerder het verzoek tot medewerking om een en ander achteraf te legaliseren. Een eerste collegevoorstel was in 2018 teruggetrokken omdat er tal van vragen rezen.

Op het perceel is aan de achterzijde een bijgebouw geplaatst waar dus geen vergunning voor is afgegeven. De aanvraag, die nu wel werd ingediend, blijkt duidelijk in strijd met het vigerende bestemmingplan. Er zijn twee opties: handhaven en dus het gebouw afbreken of meewerken aan legaliseren. Het voorstel was om toch te kiezen voor het laatste.


Bewust handelen

Een deel van de gemeenteraad, met name NZLokaal, bleek fel tegen. Lissette van der Vosse sprak zich nadrukkelijk uit voor handhaven. Zij wilde het bewust illegaal handelen achteraf perse niet belonen. Ze vond daarbij de fractie van GroenLinks nadrukkelijk aan haar zijde. Siemen van Berkum was om drie redenen niet gelukkig met het voorstel en de overschrijding van 20% bouwoppervlak. Ook hij sprak van heel bewust handelen door de toenmalige, inmiddels overleden eigenaar en de architect. Bovendien twijfelde hij aan het gebruik van het gebouw conform de bestemming. In dit geval vrijstelling verlenen zou volgens hem zeker leiden tot precedentwerking.

Ook het CDA uitte twijfels bij monde van Wim van Haaster. Het CDA wilde niet zo ver gaan dat legalisering zou worden geweigerd. Van Haaster eiste wel dat de eigenaar wordt duidelijk gemaakt dat er een verkeerde weg is bewandeld. Hij sprak over het ontduiken van kosten die anders gemaakt hadden moeten worden voor de diverse vereiste onderzoeken. De VVD en PUUR zagen beiden wel degelijk de mogelijkheden tot legalisatie. Bas Knapp sprak namens de VVD ook over een mogelijk precedentwerking, maar hoopte op ruimte om te legaliseren. Hij wilde echter allereerst de reactie van de wethouder op de kritiek afwachten.

Opvallend was de inbreng van Gerben van Duin (PUUR). De ervaren bestuurder hield zijn minder ervaren collega's voor dat het allemaal moet in de geest van de wet en het geldend bouwbesluit. Hij benadrukte dat als er een mogelijkheid tot legaliseren is dat er dan ook een inspanningsverplichting tot legaliseren is. Handhaving en dwingen tot afbraak kan dus ook niet zomaar. Legalisering moet indien dit mogelijk is.

Wethouder de Jong zei dat het bepaald niet prettig is als mensen moedwillig het bestemmingsplan overschrijden. Volgens hem mocht er ter plekke nog 220 meter bebouwd worden om te bewonen. Het gewraakte gebouw van 203 meter staat er inmiddels bijna 5 jaar en nu nog afbreken zou wel erg veel gevraagd zijn. Wel blijft er dan de vraag over de bestemming die nu voor andere doeleinden dan wonen werd aangevraagd.

Uiteindelijk besloot de gemeenteraad met 15 voor en 7 tegen het voorstel aan te nemen, zodat nu de geldende procedure met ter visielegging kan worden uitgevoerd.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>