Kornoeljelaan mag worden herontwikkeld | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Een beperkt publiek zag dat de raad unaniem de plannen van de Kornoeljelaan omarmde. | Foto: WS
Een beperkt publiek zag dat de raad unaniem de plannen van de Kornoeljelaan omarmde. | Foto: WS (Foto: Picasa)
Politiek

Kornoeljelaan mag worden herontwikkeld

Winkelleegstand is volgens B&W een van de meest belangrijke aandachtspunten voor de komende tijd. In dat verband is men positief gestemd over de plannen die er liggen voor het winkelgebiedje aan de Kornoeljelaan. Volgens het college zijn gevraagde adviezen er positief over. Er is door de aanvrager vooroverleg geweest met de directe omgeving.

De aanvraag blijkt wel strijdig met het vigerende bestemmingsplan 'Victor en Dorp'. Maar door het toepassen van een uitgebreide procedure kan medewerking worden verleend aan de wensen van de ontwikkelaar Hoorne Vastgoed, die voornemens is om het boodschappencentrum te revitaliseren om het toekomstbestendig te maken.

Volgens het collegevoorstel kunnen omwonenden instemmen met de inmiddels al aangepaste plannen en staat men in Noordwijkerhout positief tegenover een aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen en vergroten van het winkelcentrum. Dit wat verpauperde gebied vraagt nadrukkelijk om een opknapbeurt', zo verklaarde Wim van Haaster (CDA). Hij staat daarin bepaald niet alleen. Vanuit de raad kwamen louter positieve reacties. Woordvoerders van PUUR, NZlokaal en GroenLinks uitten zich positief. Van Dormolen (VVD) zag het, na het opknappen van de nabijgelegen school en appartementengebouw, als een laatste fase in het revitaliseren van de hele omgeving.

Dat de ontwikkelaar het aandurft om een geldverslindende modernisering uit te voeren wordt door zowel het college als de gemeenteraad toegejuicht. Bovendien realiseert men een extra loop/fietsroute ten behoeve van een goede kwalitatieve en veilige verbinding die aansluit op de onlangs al gerealiseerde looproute.
Wel werd duidelijk dat er wel degelijk nog omwonenden zijn die voor meer aanpassingen pleiten. Maar dat verhinderde de politiek niet om vol vertrouwen akkoord te gaan met de ter visie legging van de plannen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>