Plannen voor aansluiting op de N206 opnieuw actueel | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Waarnemend raadsvoorzitter Hans Knapp leidde de vergadering waarin discussie over een aantal moties. | Foto: WS
Waarnemend raadsvoorzitter Hans Knapp leidde de vergadering waarin discussie over een aantal moties. | Foto: WS (Foto: Picasa)
Politiek

Plannen voor aansluiting op de N206 opnieuw actueel

De gemeenteraad kreeg deze week vanuit eigen kring een aantal voorstellen voorgelegd. Deze bestonden uit verschillende moties.

Het CDA pleit voor de mogelijkheid komt via een ontsluiting vanuit de wijk te gaan varen op de Woensdagse Watering en mogelijk naar de Kagerplassen. Wethouder de Jong maakte duidelijk dat dit niets van doen had met het nu te bespreken beeldkwaliteitsplan maar dat dit het uitwerkingsplan betreft. Hij wees er ook op dat dit in strijd kan zijn met de geplande ecologische zone. Maar bij hem en een deel van de raad was er zeker sympathie voor het idee.


Tekeningen N206 liggen klaar

Een motie van CDA en VVD over een volledige aansluiting van de verlengde Beeklaan aan de N206 deed eenzelfde soort discussie ontstaan. Ook dit betreft niet het beeldkwaliteitsplan maar de uitwerking. Schrijnend was wel het gebrek aan dossierkennis bij het merendeel van de raad. Gerben van Duin (PUUR) wees erop dat deze wens al meer dan 10 jaar leeft. Overleg met de provincie al heeft plaats gevonden. De tekeningen liggen bij de gemeente klaar.


Ballonnen

Er kwam ook een motie die van B&W vroeg een verbodsbepaling in de APV voor te bereiden voor het op- en loslaten van ballonnen bij evenementen en festiviteiten. De oppositie wil hiermee de vervuiling door zwerf- en drijfvuil bestrijden. Het CDA wilde de verantwoording meer bij de bewoners laten en zag ook handhaving als onmogelijk. Zij vroegen GroenLinks of zij straks ook de vuurwerken willen verbieden.

Bas Knapp (VVD) wees fijntjes op de vervuilende rol van de gemeenteraad zelf, die nog steeds alle moties geheel onnodig uitprint. Wel steunde hij de motie van de oppositie. Het college zegde daarna toe via de harmonisatie van de APV met een concreet voorstel te komen.


Boerenburg

Het CDA kwam met een motie om in de behoefte aan eigen ruimte voor de wijkvereniging Boerenburg te voorzien. Dit naast een voorziening voor de hangjongeren in die wijk. Het college vroeg zich bij monde van wethouder Salman af of een oplossing kan worden gevonden in de reeds bestaande gebouwen of alternatieve ruimten. Gerben van Duin (PUUR) sprak de voorkeur uit naar een integraal huisvestingsplan voor de wijk. Ook andere partijen zagen daarin een beter alternatief.

Daarom komt het college, na verder onderzoek, ook hier nog met een gericht voorstel.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>