Speerpunten college zijn nauwelijks verrassend | de Noordwijker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225488&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo denoordwijker.nl
Jan Janson (PvdA) gaat zijn visie op het collegebeleid geven na 9 april. | Foto: WS
Jan Janson (PvdA) gaat zijn visie op het collegebeleid geven na 9 april. | Foto: WS (Foto: Picasa)
Politiek

Speerpunten college zijn nauwelijks verrassend

In de langdurige raadsvergadering ging het lange tijd niet over de inwoners, maar vooral over de rol van de politiek zelf. Met name over het voornemen van het college om in de eerste 100 dagen een aantal zichtbare resultaten neer te zetten.

Het voornaamste resultaat was het benoemen van een negental speerpunten. Hierbij werden bepaald geen verrassende onderwerpen benoemd. Daarbij ging het eenvoudigweg om de normale en zeer voorspelbare zaken zoals woningbouw en bestemmingsplannen, communicatie, verkeer en parkeren en de dienstverlening van de gemeente.

Misschien wel het meest opvallend was het speerpunt over winkelleegstand. Het zich overal manifesterende fenomeen als gevolg van het snel veranderende koopgedrag van consumenten. De diverse woordvoerders van de coalitiepartijen lieten zich over het algemeen positief uit met hier en daar een toevoeging.
Vanuit de oppositie kwamen zoals te verwachten de meer cynische reacties. De voornaamste was mogelijk die van Taetske Visser (PUUR) die had geconstateerd dat er van daadkracht geen sprake was en dat het college zich vooralsnog slechts gaat bezig houden met plannen maken en onderzoeken faciliteren. Voorspelbaar was de reactie van Gutlich (D66) over de woningbouwplannen en de visie op bouwlocatie Bronsgeest. Zijn advies was om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid, de energietransitie en openbaar vervoer.
Jan Janson (PvdA) constateerde dat de aangekondigde 100 dagen inmiddels wel zijn verstreken en meldde dat hij niet in deze raadsvergadering maar pas officieel na 9 april met de reacties van zijn fractie te komen. Louis Koppel (GL) sprak zijn verbazing uit over het speerpunt winkelleegstand. Daarbij wees hij nadrukkelijk op de kansen die het college heeft laten liggen door zich tegen het Ondernemersfonds te keren. Ook kritiek op het opnieuw onderzoek naar verkeersonveilige plekken, die volgens hem genoegzaam bekend zijn en waar direct handelen belangrijker is dan onderzoeken.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225488&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>