Raadsagenda opnieuw niet volledig afgewerkt | de Noordwijker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225488&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo denoordwijker.nl
Tijdens een schorsing van het interpellatiedebat ontspannen politiek overleg over de rol van wethouder De Jong.
Tijdens een schorsing van het interpellatiedebat ontspannen politiek overleg over de rol van wethouder De Jong. (Foto: Picasa)
Politiek

Raadsagenda opnieuw niet volledig afgewerkt

Het werd opnieuw een hele lange avond voor de Noordwijkse politiek. De veel te uitgebreide agenda van de debatraad kon maar voor een deel worden afgewerkt. Aan de besluitenraad werd helemaal niet toegekomen. De stemming over moties die gaan om een onderkomen voor jongerenwerk en de wijkvereniging in Boerenburg alsmede die over het oplaten van ballonnen en die over de strandrups komen dus pas later aan de orde.

Bij aanvang stond burgemeester Hermans stil bij de droevige gebeurtenissen in Utrecht en Christchurch .Gevolgd door een minuut stilte. Maar hierna ging het over de dorpspolitiek. Met name was er een tijdverslindend interpellatiedebat over de fasering bij de uitvoering van de reconstructie Parallelboulevard. Dick Gutlich (D66) wilde dit zware politieke middel inzetten om wethouder Henri de Jong te bevragen over zijn specifieke rol in het overlegproces. Dit omdat de ondernemers van KHN en het verenigd bedrijfsleven hierover publiekelijk hadden geklaagd.

De centrale vraag was of de wethouder tijdens de vorige raadsvergadering de waarheid geweld had aangedaan. In het hierop volgende debat ging het echter voornamelijk over veel andere details . De oppositie wees daarbij nadrukkelijk naar wethouder Salman die in het vorige college hiervoor verantwoordelijk is geweest. Uiteindelijk ging het niet meer over de uitspraken van de wethouder maar wel over de vraag of de communicatie voldoende was geweest en of de fasering van uitvoering nog kan worden aangepast. Maar een andere fasering zorgt voor stijging van de kosten met wel een miljoen euro. Uiteindelijk kwam er een toezegging van wethouder De Jong dat er op 4 april, met betreffende ondernemers en omwonenden, opnieuw over de fasering gaat worden gesproken. Wat betreft de communicatie beloofde het college nadrukkelijk beterschap.


Maarten Kruyt

Hierna kwam het bestemmingsplan Maarten Kruytstraat wederom aan de orde. Opnieuw een ontwikkelingsplan die door het vorige college werd voorbereid en al gepresenteerd. En opnieuw bleek dat er teveel niet goed was geregeld. Waardoor aanpassingen meer dan noodzakelijk waren. Het plan leek rijp voor een hamerslag maar de politiek wilde toch nog zijn zegje doen. Vooral over de gebrekkige communicatie. Jan Janson (PvdA) stelde als eerste vast dat miscommunicatie van grote betekenis is geweest. Daarnaast noemde hij de plannen veel te massaal en hij concludeerde dat de ongewenste wijze van aanvliegen feitelijk onacceptabel is. Op voorhand liet hij weten tegen te zullen stemmen. Meer partijen hekelden met Janson de falende communicatie met de belang hebbenden. Maar spraken zich echter wel uit voor een snelle uitvoering van de plannen.


Mecanodoos

Peter van Bockhove stak de hand in eigen boezem toen hij opmerkte: 'Wij hadden ons als overheid bij deze ontwikkeling veel beter moeten gedragen.' Hij maakte van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor een voorlopige extra parkeervoorziening tijdens de bouwperiode. Met de suggestie van een van staal geconstrueerde meerlagenoplossing op het Palaceplein.
Ook van der Vossen (NZLokaal) hekelde de aanloop naar dit project: 'dit verdient zeker geen schoonheidsprijs'. Met name noemde ze de verkeersveiligheid, de knelpunten in de Gasthuissteeg en het niet luisteren naar omwonenden. 'Ik hoop wel dat dit het allerlaatste explosieve project is wat we vanuit Noordwijk te behandelen krijgen', was haar cynisch slotwoord. Van de kant van PUUR, de partij van de plannenmakende voormalig wethouder Bakker, kwam nauwelijks kritiek op de gang van zaken. Wel zei mevrouw Warmerdam ook een voorstander te zijn van de voorgestelde tijdelijke parkeeroplossing op het Palaceplein. Theo Alkemade (CDA) noemde dit een mecanodoos-oplossing die hij niet direct wilde afwijzen. In feite ging de meerderheid akkoord. De formele beslissing moet nog vallen in de besluitenraad van donderdag.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225488&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>