Woningbouw blijft voorlopig zorgenkindje | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
| Foto: PR
| Foto: PR
Politiek

Woningbouw blijft voorlopig zorgenkindje

Het was een soort wanhoopskreet vanuit de vergeten groep Noordwijkers die al jaren op zoek zijn naar woonruimte. Een wanhoopskreet geuit tijdens de inspraakmogelijkheid bij de maandelijkse commissievergadering, die tegenwoordig 'rondetafelgesprek' heet. Maar wat overigens in werkelijkheid niets van een gemoedelijk gesprek rond de tafel had. Doch alles gewoon weer als vanouds, de insprekers aan de ene kant tegenover de politiek als gesloten eenheid aan de andere zijde.

De woningnood in Noordwijk zou bijzonder groot zijn. Met een duizendtal geregistreerde woningzoekenden op de wachtlijsten. Vraag is wel hoe het staat met actualiteit van de lijsten en de staat van urgentie van deze duizend mensen. Politieke partijen zien nu kansen in het realiseren van tijdelijke woningen. Een vaker gehanteerd middel waarbij echter de tijdelijkheid ervan op veel plaatsen ter discussie staat. Een jonge Noordwijker bracht het probleem deze week in een rondetafelgesprek nadrukkelijk aan de orde.


Wel robuuste villa's

'Het gaat in Noordwijk in veel gevallen vooral ook over de betaalbaarheid' was zijn ervaring. Want de zogenaamde sociale huurwoningen zijn, zonder de extra huursubsidie, voor velen niet bepaald betaalbaar. Zo bieden zij speciaal de jonge mensen met een goede baan en dus een iets beter salaris, geen soelaas.
De inspreker stelde vast in Noordwijk wel dure appartementen en robuuste villa's verschijnen maar dat hij al jaren tevergeefs op zoek is naar huisvesting ,die voor hem en jongeren in dezelfde situatie als waar hij in verkeerd, nog enigszins betaalbaar is. Hij pleitte niet voor tijdelijk bouwen maar wel voor betaalbare, eigentijdse, duurzame en op maat gebouwde jongerenhuisvesting.


Offem Zuid 2

Het op dezelfde avond door wethouder Henri de Jong gepresenteerde beeldkwaliteitsplan Offem Zuid 2 zal hem niet vrolijker gemaakt hebben. Prachtige plannen maar voornamelijk toch in een segment dat wel heel erg mooi maar uiteindelijk dus ook erg duur zal blijken te zijn. In Offem Zuid 1 kost een rijtjeshuis al snel € 350.000,- en een appartement minimaal 4 ton. In Offem Zuid 2, gelegen tussen de Achterweg en de N206 zijn de plannen zo mogelijk nog ambitieuzer. De kaders die door de gemeente werden aangegeven werden in overleg met de Welstandscommissie en de grondeigenaren vast gesteld. Over prijzen en betaalbaarheid is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. Het op die plaat snel realiseren van sociale huurwoningen is nog niet aan de orde.
Al eerder werden naar aanleiding hiervan vragen gestelde door het CDA. Bekend werd toen dat de eerst geplande 40 sociale huurappartementen, pas in de laatste fase van de huidige planning in het jaar 2022 zullen zijn gerealiseerd.

Alternatief

Inmiddels blijkt dat NZLokaal met een mogelijk alternatief voor de nieuwe gemeente Noordwijk wil komen. De lokale partij, die tijdens de verkiezingen zich manifesteerde als belangbehartigers van Noordwijkerhouter en Zilkers, wil kansen benutten waarmee het voorzieningenniveau in het buurtschap de Zilk op peil blijft. Daarbij lijken er dan ook kansen om juist de jeugdige Noordwijkers op termijn in De Zilk te huisvesten. In voor hen zeer betaalbare woningen. Daartoe is deze week door NZLokaal een motie aangekondigd waarin het college wordt opgeroepen In te zetten op een forse uitbreiding van het aantal woningen in De Zilk. De lokale partij denkt aan een op de wat langere termijn na te streven woningvoorraad van niet minder dan 2000. Voor de korte termijn zit er daarom voor jonge Noordwijkers toch niets anders op dan geduldig af te wachten en zeer attent de spaarzame mogelijkheden die de politiek of de NWS aandraagt, accuraat te benutten.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>