Herstel van fouten in het bestemmingsplan actueel | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Voorzitter Koppel (L) stond geen politieke discussie en technische vragen toe. | Foto: WS
Voorzitter Koppel (L) stond geen politieke discussie en technische vragen toe. | Foto: WS (Foto: Picasa)
Politiek

Herstel van fouten in het bestemmingsplan actueel

Noordwijk werd vorige week bijgepraat over het parkeren in het toeristisch gebied. De politiek stelde in het verleden vast dat het parkeren verbetering behoeft. Inmiddels is er onderzoek verricht. Gezien de uitkomsten richt men zich vanaf nu vooral op het gebied tussen Groot Hoogwaak en Palaceplein.

Feit is dat er in het Oude Zeedorp behoefte is aan extra voorzieningen en rondom de Hoofdstraat een tekort is aan plekken. tijdens bouwontwikkelingen gaat oplopen tot wel 180 plekken. Er zijn nu 3 varianten geselecteerd die een oplossing bieden. De eerste variant is de beruchte garage in het duin voor Huis ter Duin samen met een garage onder het Vuurtorenplein. Variant 2 laat parkeergarages zien onder het Wantveld, het Vuurtorenplein en het Palaceplein. Plus een garage onder particulier eigendom in de Schoolstraat.


Vragen

De presentatie was voornamelijk oud nieuws. Kennelijk was de beschikbare informatie voor de raadsleden nog niet helder genoeg. Wethouder Roberto ter Hark maakte met nadruk duidelijk dat het ging om beleid van de vorige coalitie. Hij onderkende dat deze nieuwe gemeenteraad mogelijk meer ambitie heeft. Hijzelf wil op korte termijn de haalbaarheid van de diverse plannen toetsen en nog voor de zomer een definitief plan presenteren. Vanuit de politiek kwamen er natuurlijk vragen. Over de rol van Bever Holding, over het overleg met Hoogheemraadschap Rijnland, de kustbewaking en ook de termijn van realiseren.


Fietsparkeren

Jan Janson (PvdA) noemde de plannen fantastisch maar merkte op dat het fietsparkeren er geen onderdeel van uitmaakt. Hij vroeg de wethouder hierop in te gaan maar daarvoor gaf debuterend commissievoorzitter Louis Koppel geen gelegenheid. Hij meende dat dit geheel buiten de orde zou zijn. Janson protesteerde, in veler ogen terecht, tegen deze formele opstelling. Het had bovendien tot gevolg dat ook andere relevante vragen als technisch of als politiek werden aangemerkt. En dus niet beantwoord mochten worden. Nu is het aan de betreffende ambtenaar die vragen schriftelijke te beantwoorden. Deze ambtenaar noemde dit een zeer tijdrovende en dus kostbare formele aangelegenheid. Terwijl hij volgens zijn zeggen de vragen heel praktisch, simpel en afdoende ter plekke had kunnen beantwoorden.

Later deze week ging het in een andere presentatie alweer om het toeristisch gebied. Het bestemmingsplan Zeewaardig blijft de aandacht vragen. Het in juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan is nog steeds niet aangepast nadat er hele grove fouten in werden ontdekt. Het is nu aan nieuwkomer CDA-wethouder De Jong) om uiteindelijk orde op zaken te stellen met behulp van de ambtelijke deskundigen. Welke echter de smet meedragen dat ambtelijke falen werd genoemd als de ware oorzaak van alle fouten.


Opdracht

In de uiteenzetting werd duidelijk dat de ambtelijke organisatie de oorzaak compleet achter zich heeft gelaten en zich nu richt op de opdracht die de gemeenteraad heeft afgegeven. Dat is het Bestemmingsplan Zeewaardig zodanig wijzigen dat er, met zo min mogelijk schade, zoveel mogelijk van de oorspronkelijke besluiten in het nieuwe bestemmingsplan worden verwerkt. Duidelijk werd dat wat betreft het Gat van Palace en grondeigenaar Beverholding, er onherstelbare schade is veroorzaakt.

Hoe groot de financiële schade uiteindelijk zal zijn werd niet duidelijk. Bij de fouten bij Huis ter Duin ligt dit volgens de wethouder gunstiger. Daar zou planschade geen rol spelen. De gemaakte fout betrof het verschil tussen bouwhoogte en goothoogte op de plek van de parkeergarage. Feitelijk zou er een verdieping op de garage kunnen komen. Praktisch is dit ondenkbaar omdat dat de geldende parkeernorm niet kan worden gerealiseerd. Wat betreft Prominent Inn is herstellen in de oorspronkelijke bestemming onmogelijk omdat er reeds een bouwvergunning werd verleend.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>