Noordwijks jongste raadslid kandidaat voor het Waterschap | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Bas Knapp bij de molen in de Hoogeveense polder: Richten op de kerntaken van het Waterschap. | Foto: W. Siemerink
Bas Knapp bij de molen in de Hoogeveense polder: Richten op de kerntaken van het Waterschap. | Foto: W. Siemerink (Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Noordwijks jongste raadslid kandidaat voor het Waterschap

Deze week vielen de stembiljetten voor de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen in de bus. Een vierjaarlijkse mogelijkheid om als burgers invloed uit te oefenen op zaken die gaan over regionale belangen, waarvan het belang van het Waterschap nogal wordt onderschat.

De provinciale verkiezingen en in het kielzog de Waterschapsverkiezingen zijn bepaald niet sexy te noemen. Men ziet daarbij in zijn algemeenheid een beeld dat wordt bepaald door wat stoffig ogende oude mannen en vrouwen, die via hun partij een baantje krijgen aangeboden als dank voor bewezen diensten. Het is dan ook een algemene opvatting dat jongeren nauwelijks interesse hebben in dit soort daadwerkelijke dagelijkse politiek. Dat geld echter bepaald niet voor het Noordwijkse gemeenteraadslid Bas Knapp. De 20 jarige Noordwijkerhouter is de kleinzoon van Hans Knapp, voormalig Noordwijkerhoutse wethouder die eveneens in de Noordwijkse gemeenteraad is gekozen.De jonge politicus Bas Knapp blijkt opvallend ambitieus te zijn.

Waterschap

We spreken met Bas omdat hij zich kandidaat heeft gesteld voor de het algemeen bestuur van het waterschap. Hij bezet plaats 4 op de VVD-kandidatenlijst voor de verkiezingen van 20 maart in het Hoogheemraadschap van Rijnland, met een gerede kans dat hij daarin een plaatsje verovert. Onze eerste vraag is daarom of hij voldoende tijd heeft om dit naar behoren te doen naast zijn studie en het raadslidmaatschap. ´Het is niet zo tijdrovend als dat mensen vaak denken,´ zegt Bas. Hij legt uit dat er zes vergaderingen per jaar zijn en dat er 30 bestuursleden zijn waarvan er 9 vertegenwoordigers zijn van Kamer van Koophandel, de landbouworganisaties en de natuurterreinen. De anderen zijn ingezetenen die op basis van politieke partijen worden gekozen. Op de vraag waarom hij zich kandidaat wilde stellen antwoordt hij dat hij geïnteresseerd is in de drie kerntaken van het Waterschap en noemt naast de waterzuivering, de veiligheid en dijkbewaking en de peilbesluiten. Dat laatste omdat een belangrijk deel van het gebied Rijnland onder de zeespiegel ligt. Daarbij is bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer de verzilting in toenemende mate een probleem.

Zakelijke aanpak

Bas Knapp zegt veel nadruk te willen leggen op een nieuwe aanpak waarbij duurzaamheid natuurlijk van heel groot belang is. Maar hij benadrukt: 'Het gaat natuurlijk om ambitie en die is er bij mij heel nadrukkelijk ook. Maar daarnaast mogen we de realiteit niet uit het oog verliezen en vooral de doelmatigheid van genomen besluiten langs de meetlat leggen'.

Hij staat dus heel duidelijk voor een zakelijk aanpak bij de bestuurlijke opdrachten. Dat is niet vreemd als blijkt dat zijn beide ouders in het dagelijks leven, ieder met een eigen specialisme, als ondernemers actief zijn. Het Noordwijkse raadslid hoopt op veel steun vanuit de gemeente Noordwijk en omgeving te kunnen rekenen, omdat ook in deze regio veel bedrijven en ook veel bewoners belang hebben bij een goed functionerend waterschap.

Betaalbaar

Hij ziet ook duidelijk de voordelen van de combinatie met het raadslidmaatschap en zegt met nadruk nooit overwogen te hebben dit raadslidmaatschap op te zeggen. "Als je op een lijst gaat staan moet je ook de consequenties nemen en gewoon de vier jaar volmaken', zegt hij met overtuiging.

Over de reden voor hem en dus voor de VVD te kiezen komt de uitleg al even overtuigend. 'De linkse partijen staan taken voor die de mijne zeker niet zijn. Zij willen meer dan alleen de kerntaken van een waterschap gaan uitvoeren. Ik wil die kerntaken als basis waarbij we nadrukkelijk zoeken naar een duurzame oplossing, die overigens wel betaalbaar moet blijven'. Over de waterhuishouding in Noordwijk zegt hij dat hij met veel belangstelling de discussie rond de Parallel Boulevard volgt, omdat dit project voor een heel belangrijk deel door Hoogheemraadschap Rijnland betaald dient te worden.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>