Bollenplantdag voor de Jeugd | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Foto:
Van Dam tot Wurft

Bollenplantdag voor de Jeugd

Noordwijk kende tot vorig jaar een logo, waaronder duidelijk ´bloemenbadplaats´ vermeld stond. Helaas drukken de bloembollen steeds minder hun stempel op Noordwijk en nu zijn de bloemen geheel uit het logo verdwenen.

De bloembollenhandel is nog maar op enkele punten aanwezig. Dat was vroeger wel wat anders, zeker voor de Tweede Wereldoorlog. Ondanks de crisis werden er in Noordwijk verschillende activiteiten op het gebied van de bollenteelt georganiseerd. Zo ontstonden de eerste bloembollencorso's van eigen bodem. Verder werden op verschillende plaatsen kleurrijke bloemenmozaïeken gelegd. Ook werd aandacht besteed aan de huisbroei. Zo kregen liefhebbers bollen, die ze thuis moesten laten uitgroeien. Degenen, die de mooiste bloemen wisten op te kweken, werden met een prijs beloond. Zelf herinner ik nog van vlak na de oorlog, dat alle tot bloei gebrachte bollen is een grote garage in de Wilhelminastraat ten toon werden gesteld onder de naam Hukas. Later we ook niet vergeten dat de afd. Bloembollencultuur Noordwijk in 1932 een prachtige openluchttentoonstelling had georganiseerd op landgoed Offem met als titel Florapark. Deze tentoonstelling trok grote belangstelling en werd bezocht door leden van het Koninklijk Huis en de Ministerraad. Men stelde later dat deze tentoonstelling tot voorbeeld had gestrekt voor de inrichting van de latere Keukenhof. Voor de Tweede Wereldoorlog was burgemeester Van der Mortel op het gebied van toerisme heel ambitieus. Zo kwam van hem het idee om de duinen meer kleur te geven en bij dit voornemen de jeugd actief te betrekken. Zo ontstond het plan om in het najaar voor de schooljeugd een bollenplantdag te organiseren. Zo trok de jeugd op woensdag 13 oktober 1937 in groten getale naar het Koningin Emmaduin aan de Beethovenweg, waar bovenop het duin een groot platform was opgesteld. Allereerst sprak de burgemeester, die probeerde de jongelui te overtuigen van het belang van wat hier gebeurde. De volgende spreker was meester De Boer, hoofd van de voormalige School met den Bijbel aan de Nieuwe Zeeweg. Hij had een grote voorliefde voor allerlei wilde en gekweekte planten. Hij schreef hier een tweetal leuke boeken over. Verder schreef hij in de vooroorlogse Noordwijker regelmatig over zijn ontdekkingen in de plantenwereld. In de Toeristenkampioen van toen staat een uitgebreid verslag van deze gebeurtenis: "Hoe vroolijk deed het aan, toen van twee richtingen, met de muziek voorop, de scharen jeugd optrokken naar de plaats der handeling, het stuk duin bij Villa Maria; de kinderen van Noordwijk Zee van de strandzijde en die van Binnen van de landzijde, elk met een oranje wimpeltje en een zakje met bollen in de handen. Nadat de gebruikelijke toespraken waren gehouden, een paar liederen en het Wilhelmus waren gezongen, werd overgegaan tot het planten van de meegebrachte bollen door 2000 planters en plantsters in de gereed gemaakte kuiltjes. In de komende lente zouden bijna 40.000 bloemen tevoorschijn komen". In het volgende jaar kreeg een aantal schoolkinderen de opdracht vooral tulpen en narcissen te verzamelen om ze in een tweetal bloemenmanden aan de koninklijke familie aan te bieden. Het Koningin Emmaduin is nu geheel bebouwd en de bollen zijn verdwenen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>