Honderd dagen om daadkracht te tonen | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Foto:
Politiek

Honderd dagen om daadkracht te tonen

Het college heeft bij de start van haar bestuursperiode het voornemen uitgesproken om in de eerste 100 dagen daadkracht te tonen,bestaande knelpunten op te lossen plus een aantal concrete, zichtbare resultaten neer te zetten.

Een van de grote problemen waarvoor men geplaatst wordt is de consequentie van het niet bebouwen van Bronsgeest. Mogelijke financiële verplichtingen en consequenties, die voortvloeien uit eerdere afspraken en mogelijke bouwclaims in Bronsgeest, zijn actueel in de politiek. Het lijkt in ieder geval zaak om hele dure afboeking te voorkomen.
Dus gaat men inventariseren welke locaties er voor betaalbaar, snel en sociaal bouwen geschikt zijn. Het college hoopt hiermee inzicht te krijgen hoe de bestaande sociale woningbouwprogrammering kan worden geactualiseerd. Dit moet op basis van de huidige woonvisie en bestaande prestatieafspraken.


Dienstverlening

Ook voor de organisatie van het ambtelijk apparaat en hun dienstverlening aan de inwoners komen er nieuwe ontwikkelingen. De oproep van voormalig burgemeester Rijpstra inzake integriteit krijgt een vervolg met het aanstellen van een integriteitscoördinator. Een functie die valt binnen de bestaande formatie. De dienstverlening zal voornamelijk gaan vanuit de huidige gemeentehuizen. Klanttevredenheid en de serviceverlening zal worden aangepast indien uit de praktijk blijkt dat zo´n aanpassing wenselijk is. Nieuw is het thuisbezorgen van paspoort, rijbewijs en identiteitsbewijs. Dit experiment wordt later nog geëvalueerd. Het college wil ook de communicatie en de burgerparticipatie een nieuwe toekomst verschaffen.


Digitaal

Al heel snel wil men een visualisatie van het coalitieakkoord en eenzelfde visualisatie van het nieuwe collegeteam en hun portefeuilles gereed hebben. En daarnaast moet er een actief burgerpanel komen die via digitale weg mee gaat doen. Met welke onderwerpen en in welke vorm dit moet gebeuren blijft nog onduidelijk. Hel duidelijk is wel dat het nieuwe Noordwijk ambitie heeft om de gezondheid van de inwoners betreffende dementie en hartfalen te beschermen. Hoe dit allemaal betaald gaat worden is niet helemaal duidelijk. Maar een deel kan via slim omgaan met de huidige begroting.


Zeewaardig en parkeren

Heel begrijpelijk is dat het bestemmingsplan Zeewaardig een speerpunt wordt in het nieuwe beleid. De gemaakte blunders zullen Noordwijk volgens veel betrokkenen nog lange tijd blijven achtervolgen. Coördinator wethouder de Jong heeft de moeilijke opdracht om diverse broodnodige reparaties verder uit te voeren. Om daarna de omgevingsvisie aan te passen. Alles moet eind van het kalenderjaar in orde zijn gekomen.
Natuurlijk wordt parkeren nog een dingetje. Het blijkt dat er bij de uitvoering van parkeerplannen onderscheid blijft tussen de diverse kernen. Er moet wel een nieuwe nota parkeren worden geproduceerd. Daarin moet een waarborg komen dat parkeerbelastingharmonisatie achterwege blijft. Zodat Noordwijkerhout en de Zilk bespaard blijven voor betaald parkeren. Dit zal ongetwijfeld voor heftige reacties zorgen vanuit het Noordwijkse met als argument de lusten en de lasten.


Handhaven

De handhaving door onder andere BOA's is een speerpunt van dit college. Begin april moet duidelijk zijn wat de inzet van BOA's moet zijn. Het college wil daarnaast een integraal veiligheidsbeleid realiseren. Daarin is er plaats voor de inzet van het jeugd en jongerenwerk alsmede de buitendienstmedewerkers van de gemeente. Die door tijdig signaleren zouden kunnen zorgen dat formele handhaving minder vaak nodig is.
De verkeersveiligheid moet worden verbeterd door samen met de inwoners de verkeersonveilige situaties te inventariseren. En daar dan verbeteringen aan te brengen. En tot slot wil het college de leegstand in de diverse winkelgebieden een halt toeroepen. Het lijkt een goede zaak maar hoe dit moet gaan gebeuren en wat dit oplevert is onduidelijk.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>