Ondernemers boos over aanpak Parallelboulevard | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
| Foto: Archief
| Foto: Archief
Politiek

Ondernemers boos over aanpak Parallelboulevard

Het aanpakken van de riolering, de bestrating, het grondwaterprobleem en parkeeroplossingen tussen Vuurtoren en Gat van Palace gaat bij een miljoen euro kosten. Het wordt een enorme operatie waarbij er bovendien grote risico's blijken te zijn.

De operatie kent volgens het raadsvoorstel een ongebruikelijk aantal risico's. En er ontbreken bovendien nog voldoende zekerheden op het gebied van oplossingen bij mogelijke uitvoeringsproblemen. De risicoparagraaf is met niet minder dan 11 aandachtspunten ongebruikelijk groot. Het voorstel kent deze keer nu eens niet de gebruikelijke kruisjes maar er zijn precieze cijfers te lezen.


Zere been

De keuze van wethouder de Jong om niet drie winters te benutten maar tijdens het zomerseizoen gewoon door te werken is bepaald tegen het zere been van Horeca en Winkeliers. De inspraak van Bea Veenvliet (retail) en Stephan Stokkermans (horeca) met een verzoek het toeristenseizoen te ontzien bleek niet aan wethouder de Jong besteed. De Noordwijkerhouter houdt zich vast aan 'hoe korter hoe beter' en wees een mogelijke onderbreking tijdens het hoogseizoen van de hand. De wethouder beweerde met veel belanghebbende ondernemers te hebben gesproken. Waarvan het overgrote deel de voorkeur zou hebben om in de zomer gewoon door te gaan. Wat een zichtbaar cynische reactie van de kant van de insprekers tot gevolg had.


Grondwater

Zeer interessante vragen betreffende het grondwater kwamen er uit de mond van raadslid Van Haasteren (CDA). Deze praktijkdeskundige verwonderde zich over een aantal voorgenomen werkzaamheden. Zijn even simpele als deskundige uitleg over grondwater in zandbodems was tevens kritiek op de voorgenomen graafwerkzaamheden, soms tot wel elf meter diep.

Ook op de vraag waarom gekozen werd voor peperdure glasparels in plaats van de gebruikelijke schelpen kwam nauwelijks een steekhoudend antwoord. Bestaande ambtelijke deskundigheid, die ook werd ingezet bij het draineren van de Kon. Wilhelminaboulevard, bleek nauwelijks reden tot vertrouwen. Van Haasteren zal er in de raadsdiscussie nog op terug moeten komen.


Nadeelcompensatie

In het voorstel staat te lezen dat voor projecten van deze omvang en impact, in een gebied met omvangrijke economische belangen, een zogenaamde nadeelcompensatieverordening noodzakelijk is. Het college kan echter niet voorzien in welke mate er overlast komt, die de bedrijfsvoeringen economisch negatief zal beïnvloeden.

Bea Veenvliet gaf aan dat winkeliers zeer ongelukkig zijn met de keuze om de zomermaanden door te werken. In tegenstelling tot de beweringen van wethouder de Jong stelde zij vast dat er met de retail nog nooit is gesproken. Ze benadrukte dat de Parallelboulevard een belangrijke verkeersader is in het toeristisch kerngebied en aanvoerweg voor de gevestigde retail. Bovendien dat alleen een nadeelcompensatie onvoldoende is om de retail volledig te compenseren.

Selectief

De afdeling Noordwijk van Koninklijke Horeca Nederland blijkt ook al bijzonder ongelukkig met de manier waarop met de belangen van de toeristische sector wordt omgesprongen. Zij maken ernstig bezwaar tegen de periode van uitvoering van in dit geval de Parallelboulevard. Maar dat bezwaar is er ook al bij de reconstructie van de verlengde Beeklaan en bijbehorende rotondes.

De KHN meldt: 'Tot op heden hebben wij nog geen toeristische ondernemers gesproken die voorstander zijn van het doorwerken tijdens de zomerperiode'. En nog opmerkelijker de slotopmerking: 'Daarnaast merken wij dat de terugkoppeling van het projectteam selectief is en dat dit, naar het lijkt, conform een eigen agenda geschiedt'.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>