Nieuw | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Foto: Cor de Mooy
Binder

Nieuw

Hoera! Het nieuwe Noordwijk gaat het wiel opnieuw uitvinden. Na een mislukking in de vorige raadsperiode wordt door de nieuwe gemeenteraad opnieuw de nieuwe werkwijze geïntroduceerd.

Omdat in een de gemeenteraad anno 2019 te vaak kwaliteit en ervaring ontbreken moeten de bekwame burgers ingeschakeld worden. Theoretisch lijkt dit wel een goede zaak maar in de praktijk natuurlijk een wassen neus. Want in Noordwijk zijn het, zoals overigens in de meeste gemeenten in ons land, altijd dezelfde burgers die zich met gemeentelijke politieke zaken bemoeien, verdeeld in een aantal groepen. Zo zijn er de notoire tegenstemmende schreeuwlelijken, de voorvechters van eigen belang, de principiële zendelingen en heel af en toe een echte belanghebbende burger.

Er komen opnieuw zogenaamde rondetafelgesprekken, waarbij het welkomstwoord veel belovend is. De koffie met cake is sfeerbepalend. Het raadslid, dat als voorzitter mag fungeren, formuleert heel bekwaam de samenvatting. Zo gaan de schreeuwers, de voorvechters, de zendelingen, maar vooral de belanghebbende burger naar huis met het idee dat er echt naar hen geluisterd is en dat het zo gezellig was. Maar dat is de valkuil. Politiek is een serieuze aangelegenheid waarbij men alles serieus moet nemen. Ineens herinner ik me de uitspraak van de Utrechtse politicoloog Hans Vollaard. Afgelopen mei schreef hij in Trouw: 'Het moet in de gemeentepolitiek niet té gezellig worden'. Jawel! Deze geleerde blijkt zeer te spreken over de nieuwe werkwijze. Met raadsbrede afspraken als het medicijn tegen de politieke versplintering. Hij wijst nadrukkelijk op de politieke en vooral ook bestuurlijke onervarenheid van veel nieuwe raadsleden. Hij waardeert met mij dat de lokale politici wel heel goed hun best proberen te doen. Maar hij waarschuwt voor gezellig doen.

Met een nieuwe coalitie, een fonkelnieuwe oppositie, de nieuwe ambtelijke organisatie, de nieuwe waarnemend burgemeester en de nieuwe werkwijze rond inspraak is de nieuwe gemeente Noordwijk er dus nog niet. Ook de gemeenteraad zelf dient het anders te doen. Het gekibbel van weleer tussen coalitie en oppositie zou niet meer van deze tijd zijn. Een visie op de toekomst zou in theorie moeten worden geformuleerd na uit uitvoerig overleg met de hele gemeenteraad, het hele politieke spectrum. Alle partijen hun inbreng gunnen. De Noordwijkse coalitie dacht daar het zijne van. Ondanks alle mooie theorieën over eigentijds besturen werd de oppositie volkomen genegeerd. Met tijdsdruk als excuus.
Tijdens het debat as er natuurlijk wel publiekelijk de warmhartig uitgestoken politieke hand: 'we gaan het allemaal samen doen'. Haha, raadsbreed! An me hoela. Net als de vorige periode voorspel ik een gevecht. Daarbij is geen ruimte voor gezelligheid. De eerste ferme tik is dus al aan de oppositie uitgedeeld. Die zullen zeker terug gaan slaan. Met wethouder Salman waarschijnlijk als de kop van jut. Maar dit laatste ter zijde.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>