Raad durft niet te beslissen over Maarten Kruytstraat | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Foto: Cor de Mooy
Politiek

Raad durft niet te beslissen over Maarten Kruytstraat

De ontwikkeling van een nieuwe supermarkt op het huidige parkeerterrein aan de Maarten Kruytstraat was en blijft nog even een pijndossier. Een jaar geleden al schreven we in deze krant: 'Het college verlangt van de gemeenteraad nu wel dat zij eindelijk een besluit zal nemen.'

Hoewel het niet als hamerstuk is geagendeerd en er dus mogelijk nog wel kanttekeningen zullen worden gemaakt, lijkt dit ook noodzakelijk voor het imago van een betrouwbare overheid.
Inmiddels zijn er 12 maanden verstreken. Het vorige college zou het nu wel als hamerstuk hebben willen agenderen. Er waren voor nieuwe gemeenteraadsleden, vooral uit Noordwijkerhout, toch nog teveel onduidelijkheden om nu al hun fiat te geven. Nadat omwonenden deze week de raadsfracties hadden ingelicht over hun nog steeds bestaande bezwaren was grote twijfel ontstaan.
Met veel van deze omwonenden op de tribune verklaarde de huidige verantwoordelijke wethouder De Jong dat al in 2004 was bedacht dat dit een kwaliteitsimpuls voor het winkelgebied moest worden. Lisette van de Vossen (NZlokaal) had zich gebogen over de vele zienswijzen die werden ingediend en sprak van een zeer slordige nota van beantwoording en vond het, ondanks de ruim 10 jaar voorbereiding, nog niet rijp voor een beslissing. Astrid Warmerdam (PUUR) hield de gemeenteraad voor dat revitalisering van het gebied hard nodig is, dat dit laatste voorstel door voormalig wethouder Bakker in de afgelopen 15 maanden grondig was voorbereid en riep 'Zet de schop in de grond'. De andere partijen bedongen echter toch weer een maand uitstel.
Wethouder De Jong zat er zichtbaar mee maar verdedigde het collegevoorstel: 'We moeten het proces eerbiedigen. De vorige raad ging met de nota van beantwoording akkoord. Aan de verkeerssituatie en het parkeren is veel aandacht besteed'. Toch werd besloten het besluit een maand uit te stellen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>