Oppositie trekt fel van leer tegen wethouder Salman | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Foto: Picasa
Politiek

Oppositie trekt fel van leer tegen wethouder Salman

In de eerste raadsvergadering kreeg het coalitieakkoord ruim de aandacht. Namens de onderhandelaars sprak Michael van Dormolen (VVD) bij voorbaat al op een soort verzoenende toon richting de gemeenteraad en richting de oppositie in het bijzonder.

De fractievoorzitter van de VVD wees op de tijdsdruk die er was geweest omdat er wettelijk voor 1 januari een college moest worden gevormd. Van Dormolen: 'Het coalitieakkoord is zeker niet in beton gegoten. Belangrijke onderwerpen voor deze nieuwe gemeente zijn voor de nieuwe gemeenteraad. Wij willen niet met de deuren gesloten tegenover de oppositie staan. We moeten het samen gaan doen'.

De reacties van de oppositie waren voorspelbaar. Veel verwijten dat men niet betrokken was bij het sluiten van het akkoord. Dick Gutlich (D66) stelde daarnaast vast dat ambities ontbreken, dat er weer een verkeerscirculatieplan wordt voorbereid en dat het woningbouwprogramma plots op losse schroeven is komen te staan doordat bouwen in Bronsgeest voorlopig niet zal plaatsvinden. Hij kondigde bij dat laatste een motie aan die overigens later op de avond werd verworpen.
Jan Janson (PvdA) verweet de coalitie dat niet de burger maar de ondernemer centraal staat. Ook hij haalde Bronsgeest aan en vroeg zich af: 'Nu geen Bronsgeest maar waar en wanneer bouwen we dan wel?' Zijn partij miste ook klimaatdoelstellingen en Janson stelde vast dat het openbaar vervoer voor de kernen Noordwijkerhout en De Zilk maar armoedig is en nadrukkelijk verbetering verdient. Bovendien miste hij een aantal onderwerpen in het akkoord zoals armoedebeleid, beschut werken en welzijn.


Bronsgeest

Dat ook Louis Koppel het 'niet bebouwen van Bronsgeest' bekritiseerde verbaasde niemand. Hij miste ook concreet beleid, bijvoorbeeld het betaalbaar houden van de jeugdzorg. Met name wethouder Salman kreeg het bij hem te verduren en heel indringend vroeg Koppel op welke gronden hij de grote ommekeer betreft bouwen in Bronsgeest had gemaakt. Want op het allerlaatste moment in december tekende hij nog de prestaties afspraken met de NWS en SHB. De wethouder verdedigde zich met: 'ik sta volledig achter de afgesproken aantallen en de mogelijke locatie gaan we nog bepalen. Tijdens de onderhandelingen zou Salman hebben opgemerkt dat sommige uitspraken van hem tijdens de campagne wat ongelukkig waren geweest. Koppel bleef steeds maar aandringen: 'Welke uitspraken had u dan anders willen formuleren?' Maar daar kwam geen direct antwoord op.


Lawine van kritiek

Vanuit PUUR uitte Taetske Visser ook een lawine van kritiek op het coalitieakkoord en een aantal mensen in het bijzonder. Allereerst was er nadrukkelijk kritiek op het proces, zij stelde vast dat het akkoord nauwelijks diepgang kent en dat er niet genoeg aandacht wordt besteed aan de door haar partij aanbeden Omgevingswet en het bijbehorende zogenaamde 7 Sterrenbeleid. Een heikel onderwerp was de integriteit. Volgens PUUR een ondergeschoven kindje dat ergens onderaan de portefeuille van de burgemeester bungelt. Het nieuwe standpunt van PUUR over mogelijke geheimhouding was erg opvallend. In tegenstelling tot de afgelopen periode drong zij wel aan op openheid. Speciaal bij de integriteitstoets van de wethouders.

Hierna gingen de collegepartijen bij haar onder het fileermes. Met name De Moor (NZL), Van Bockhove (LSN) en wethouder Salman waren aan de beurt. Ook wethouder ter Hark en de burgemeester ontkwamen er niet aan. Waarna de reactie van de Moor van coalitiepartij NZL er een was van 'Laat de oppositie vanavond maar lekker stoom afblazen. Dan is meteen de druk van de ketel'. Van Dormolen (VVD) reageerde ook heel laconiek en probeerde met enkele kwinkslagen de spanning te breken. Hij was wel serieus toen hij opmerkte: 'Het echte werk gaat nu beginnen. We gaan de eerste 100 dagen benutten om alle problemen serieus in kaart te brengen en oplossingen te bedenken'.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>