Het nieuwe Noordwijk onder grote belangstelling van start | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
De overdracht van de ambtsketen werd voorafgegaan door een samenspraak tussen de gemeentebodes. | Foto: WS
De overdracht van de ambtsketen werd voorafgegaan door een samenspraak tussen de gemeentebodes. | Foto: WS (Foto: Picasa)
Politiek

Het nieuwe Noordwijk onder grote belangstelling van start

Er bleek een onverwacht grote belangstelling voor de speciale eerste raadsvergadering van fusiegemeente Noordwijk. De Oude Jeroen was overvol met belangstellenden vanuit de gehele gemeente. Het werd een voortreffelijk georganiseerde bijeenkomst waarbij waarnemend burgemeester Hermans direct haar visitekaartje afgaf.

Het ging om een raadsvergadering maar natuurlijk vooral om de installatie en presentatie van de nieuwgekozen gemeenteraad. Plus de installatie van het viertal wethouders. Die namens de coalitie werden voorgesteld om in Noordwijk, op basis van het duale stelsel, bestuurlijke leiding te gaan geven.
Voor de presentie van waarnemend burgemeester Hermans en het omhangen van de ambtsketen door Jan Rijpstra en Gerrit Goedhart, was een speciale act in gestudeerd. Een samenspraak uitgesproken door de gemeentebodes René van Houten en Herman Compier, die als ware acteurs de historie, van ooit de tweedeling en nu weer de hereniging, over het voetlicht brachten.


Ingewikkeld krachtenveld

In haar openingswoord liet waarnemend burgemeester Hermans direct horen dat zij een gewaarschuwd mens is. Want haar beiden uitspraken: 'een goed bestuur vraagt van de samenleving, goed bestuurd te willen worden' en even later 'het ingewikkelde krachtenveld wat hier leeft' lijken te zijn voortgekomen uit waarschuwende adviezen.
Opvallend was ook dat er even niet meer nadrukkelijk over de 7 sterren werd gesproken. Burgemeester Hermans sprak namelijk in dat verband van een nieuwe gemeente Noordwijk waarbij zij op zoek wilde gaan naar 'het verbindende snoer tussen de vele pareltjes'. Zij besloot met aan te geven dat zij haar taak als waarnemend burgemeester als een missie ziet. Om mee te helpen bouwen aan de nieuwe rol van het nieuwe gemeentebestuur met als basis 'Transparant, dichtbij en vernieuwend'.


Installatie van de raad

Hierna volgde allereerst de ceremoniële installatie van alle gemeenteraadsleden. Gevolgd door de plichtmatige afwerking van noodzakelijke agendapunten, zoals het benoemen van de griffier Marië Fabbricotti en de plaatsvervangend griffier A. Jaspers. Met deze nieuwe raad kwam er ook een nieuw reglement van orde en de benoeming van leden van de agendacommissie, die formeel bestaat uit de voorzitters van de rondetafelgesprekken, Louis Koppel (GL) Astrid Warmerdam (PUUR), H. van der Vossen (NZL) en Mariëlle Epping (VVD) plus de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.


Nieuwe werkwijze

Met de komst van een nieuwe gemeente komt er wederom een nieuw vergadermodel, bestaande uit informerende rondetafelgesprekken, gevolgd door een debat en aansluitend een besluitvormende raadsvergadering, later in de maand. Het doel is om de inwoners vroegtijdig te informeren, advies te vragen en om mogelijke bezwaren te vernemen of weg te nemen. In Noordwijk werd dit al eerder beproefd en algauw als onwerkbaar ervaren. Nu wordt het opnieuw ingezet en gezien als de ideale bewonersparticipatie. Een agendacommissie bepaalt de voorlopige agenda's van deze rondetafelgesprekken. Raadsleden, college, inwoners en de griffie kunnen allemaal onderwerpen aandragen voor deze rondetafelgesprekken, die niet per se in De Duinpan in De Zilk worden gehouden maar zo mogelijk in de kernen waarin de meeste of meest belanghebbenden actief zijn.


Bezwaren

Vanuit de eenmansfractie van de PvdA werd door Jan Janson bezwaar geuit tegen de presentatie van het coalitieprogramma en de manier waarop dit zonder ruggespraak met de oppositie tot stand was gekomen. Hij zei te kunnen spreken ook namens PUUR, D66 en Groen Links. Ook de voorgestelde wethouderszetels kwamen te berde. Bij de noodzakelijke hoofdelijke schriftelijke stemming bleek dat er vooral bezwaren zijn tegen de komst van Dennis Salman en Han de Jong. Met de verhouding 19 mensen in de coalitie en 8 in de oppositie was Janson slechts een roepende in de woestijn.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>