Zeven sterrenbeleid wordt helemaal losgelaten | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Trotse fractievoorzitters tijdens de speciale persconferentie inde Oude Raadzaal van Noordwijk
Trotse fractievoorzitters tijdens de speciale persconferentie inde Oude Raadzaal van Noordwijk (Foto: Picasa)
Politiek

Zeven sterrenbeleid wordt helemaal losgelaten

In een 20 pagina's tellend document presenteerde woensdag 2 januari de coalitie, bestaand uit Lijst Salman Noordwijk, CDA,VVD en NZLokaal, hun coalitieakkoord. Woordvoerder Sjaak van den Berg, begon enthousiast met: 'Het is gelukt! .

Van den Berg, nog wat onwennig in zijn rol, benadrukte direct dat er een nieuwe gemeente is met een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. En ook dat er nieuwe regels gelden. Bovendien dat er een nieuwe werkwijze binnen de ambtelijke organisatie wordt ingevoerd.


Dienstverlening

Hij zei dat beoogd wordt om niet te besturen van uit de portefeuilles maar dat men als een collegiaal bestuur wil werken vanuit collegestandpunten. Hij benadrukte dat zeker wel een aantal gesprekken nodig waren om tot zaken te kunnen komen, die volgens hem overwegend in goede sfeer waren gevoerd.

Hij zei ook dat er wel een paar heikele punten waren die hij niet met name noemde. Na wat aandringen bleken vooral parkeren, bouwen in Bronsgeest plus de sociale taken in de gesprekken met LSN de onderwerpen te zijn geweest. Van den Berg zei wel dat er op basis van de reeds bestaande visies zal worden gestuurd. Over de gemeentelijke organisatie was hij kort: 'Er wordt nu al hard gewerkt maar we moeten even afwachten hoe dit verder zijn beslag krijgt'.

De dienstverlening naar de inwoners moet wel hetzelfde blijven, mogelijk op onderdelen worden verbeterd. Dit gebeurt vanuit de bestaande gemeentehuizen,van een nieuw gemeentehuis is geen sprake. Wel komt er mogelijk een extra service van diensten op locatie zowel in huis als in het bedrijf. Die extra service komt er zeker met een 24-uurs digitaal loket.


Veiligheid

De nieuwe coalitie wil een preventief en proactief beleid tegen o.a. woninginbraken maar vooral ook tegen vandalisme en hufterig gedrag. En de veel omstreden BOA's dienen zich anders gaan gedragen. Naast de rol als handhavers moet men meer zichtbaar zijn in de wijken. Bovendien is het naast deze handhaving noodzaak dat BOA's zich bewust worden van een rol als gastheer/vrouw alsmede een belangrijke rol als serviceverlener. Daarnaast blijft er in de wijken ook een belangrijke rol voor de wijkagent. Als aanspreekpunt maar indien nodig ook als degene die stevig wil optreden bij overlast .


Verkeer en vervoer

Het was voorspelbaar dat een nieuwe gemeentebestuur gaat inzetten op een betere bereikbaarheid. In de 4 kernen moeten het, door een goede bereikbaarheid, plezierig wonen, werken en recreëren zijn. Maar lokale mobiliteit houdt volgens het akkoord niet op bij de gemeentegrenzen. Doch er zullen, samen met buurgemeenten en provincie, plannen moeten worden aangepakt. Het verbeteren van het openbaar vervoer is een speerpuntje.

De ontsluitingen richting het binnenland moeten sterk verbeterd worden. Een snellere busverbinding met Leiden, den Haag via Katwijk en Esa/Estec moet door de provincie Zuid-Holland mogelijk worden gemaakt. Daarnaast wil men het gebruik van de fiets bevorderen met overdekte stallingen en snellere verbindingen met o.a. NS-station Voorhout. Het lijkt erop dat er nu eindelijk wel een parkeerverwijssyssteem wordt aangebracht.


Bouwen, RO en verstedelijking

De coalitie stelt vast dat er in Noordwijk beperkte ruimte is om, aan de verleiding heel veel te bouwen, toe te geven. Te meer omdat men veel aandacht wil voor de natuur en de bollengronden.

Er komt een masterplan compleet met speerpunten en prestatieafspraken met de woningstichtingen. Deze woningstichtingen betalen bij grondaankoop geen commerciële aankoopprijs maar een vaste 'sociale koopprijs'. Deze coalitie komt een totaal nieuwe omgevingsvisie voor het hele grondgebied van Noordwijk .

Heel duidelijk wordt gesteld dat het huidige zogenaamde '7 sterren beleid' wordt losgelaten.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>