Innovatiefonds verdeelt de fractie van PUUR | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
In de discussie over het innovatiefonds was er verschil van inzicht bij Taetske Visser en Arjan van den Akker van PUUR.
In de discussie over het innovatiefonds was er verschil van inzicht bij Taetske Visser en Arjan van den Akker van PUUR. (Foto: Picasa)
Politiek

Innovatiefonds verdeelt de fractie van PUUR

In Noordwijk waren er deze de laatste politieke discussies oude stijl. In de commissie van dinsdag met uitgebreide betogen van de woordvoerders. Maar in de raadsvergadering slechts als hamerstukken geagendeerd.

Deze keer wat onverwacht toch nog enkele hete hangijzers. Het gemeentelijk monumentenbeleid is er daar een van. Deze keer ging het om het aanpassen van de bestaande verordening. Want door het mogelijk dienen toe te wijzen van subsidies is er meer inhoudelijke kennis noodzakelijk dan nu beschikbaar is. De Erfgoed Commissie Noordwijk heeft onvoldoende expertise beschikbaar om het college kundig te adviseren. Daarom is hulp nodig van Het Erfgoedhuis Zuid Holland.
Tijdens het debat ging het ook over de maximale hoogte van subsidie. In de verordening is opgenomen: Het subsidiebedrag, dat per beschermd gemeentelijk monument wordt uitgekeerd, is maximaal €7.500,- over een periode van vier jaar. Peter van Bockhove (LSN) kreeg bij opmerkingen hierover de onvoorwaardelijke steun van Louis Koppel( PvdA/GL). Toen Van Bockhove zich verwonderde: 'Wat een belachelijk laag bedrag'. Daarop liet de wethouder weten dat dit is gebaseerd op vergelijkingscijfers met andere gemeenten.

Maar hoe het subsidiebeleid in Noordwijk concreet zal werken kon niet worden voorspeld. Van Bockhove bepleitte daarom haast te maken met een serieuze meerjarenbegroting op basis van een gedegen inventarisatie. De wethouder Fles merkte hierbij op dat veel eigenaren heel blij zijn met de huidige regeling. Van Bockhove stelde daarop voor om eigenaren die er minder gelukkig mee zij, in ieder geval een attentie in de vorm van bloemen te doen toekomen.


Toenadering

Opvallend was opnieuw de toenadering van Louis Koppel richting Peter van Bockhove. Waar eerder PvdA/GL nog alleens in botsing kwam met LSN was men het deze keer ook helemaal eens over het toekennen van €72.000,- aan Stichting Ondernemersfonds voor 2019. Met de bedoeling om snel op basis van retailinnovatie de detailhandel ondersteuning te bieden. Over hoe dit precies dient te gebeuren is omschreven in vertrouwelijke stukken. Zodat daar, geheel in Noordwijkse stijl, daarover geen openbaar debat mogelijk bleek.
Een deel van de commissie en met name de VVD en een deel van PUUR, wilde het voorstel doorsturen naar de volgende gemeenteraad. Maar van diverse kanten bracht men in dat hierbij de betrouwbaarheid van de politiek in het geding is. Want in 2016 werd besloten tot een jaarlijkse storting in de reserve Innovatiefonds van € 100.000,-, gedurende 3 jaren. Aan die reserve kleeft dus een duidelijke bestemming maar vereist wel expliciet toestemming van de raad bij toekenning.


Eigen belang

Vanaf de publieke tribune verweten enkele VVD'ers van Bockhove het eigen belang te verdedigen.
En dat hij feitelijk niet aan de discussie zou mogen deelnemen. Van Bockhove schroomde niet dit daarop openlijk in het midden te brengen. Fractievoorzitter Gerard Duijndam(VVD) bestreed echter die opvatting van zijn partijgenoten: 'Natuurlijk heeft van Bockhove alle recht zich hierover uit te laten'. Maar hij bleef wel bij het standpunt dat de nieuwe gemeenteraad hierover aan zet zou zijn omdat het 2019 betreft.

Wethouder Barnhoorn verdedigde hartstochtelijk de spelregels die eerder zijn afgesproken en waarop het Ondernemingsfonds nu aanspraak wil maken. Arjan van den Akker (PUUR) bestreed de technische omschrijving in de stukken omdat hierin 4 kernen in het geding zijn. En de afspraken slechts de 2 kernen in Noordwijk zou betreffen. Dick Gutlich (D66) sprak van onvoorstelbaar kruidenieren en een onbegrijpelijke opstelling van VVD richting ondernemend Noordwijk. Taetske Visser (PUUR) zag, in tegenstelling tot haar fractiegenoot van den Akker, juist wel het belang voor de 4 kernen van Noordwijk in de toekomst. Uiteindelijk bleek, ondanks de verdeeldheid bij PUUR, een meerderheid voor het voorstel.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>