'Raad werd door wethouder Bakker verkeerd geïnformeerd' | de Noordwijker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225488&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo denoordwijker.nl
Volgens Paul Brandjes heeft ieder gezin in Noordwijk onnodig moeten bijdragen aan een cadeautje aan Van Rhijn,
Volgens Paul Brandjes heeft ieder gezin in Noordwijk onnodig moeten bijdragen aan een cadeautje aan Van Rhijn, (Foto: Picasa)
Politiek

'Raad werd door wethouder Bakker verkeerd geïnformeerd'

Deze week werd door de Raad Bouw uit Katwijk een brief verstuurd welke is geadresseerd aan de Noordwijkse Gemeenteraad. Met daarin ernstige beschuldigingen aan het adres van de gemeente en speciaal richting wethouder Hans Bakker. Met name gaat het om de rol van de wethouder in 2 zaken. Op de eerste plaats de verkoop van grond en verlenen van bouwvergunning aan het Rederijkersplein. op de tweede plaats komt de ontwikkeling van Offem Zuid.

Bij het Rederijkersplein gaat het om de verkoop van grond aan ontwikkelaar Sedos. En vooral om de daaraan gekoppelde voorwaarden. Voorwaarden die nu aanleiding zijn voor ernstige beschuldigingen. De Raad Bouw baseert volgens het schrijven een aantal beschuldigingen aan het adres van wethouder Bakker op feiten die aan het licht zijn gekomen nadat er WOB-verzoeken werden ingediend. Waarna er door de gemeente Noordwijk relevante stukken en geheim gehouden correspondenties moesten worden overlegd. Daaruit zou volgens de Raad Bouw blijken dat de wethouder niet alleen de waarheid geweld heeft aangedaan maar tevens dat hij de grond ' niet marktconform' zou hebben verkocht. Waardoor er sprake is van staatssteun en waarbij bovendien de gemeenteraad verkeerd zou zijn geïnformeerd.


Vraagtekens

De Raad Bouw zet dus grote vraagtekens bij deze onderhandse verkoop, het bouwplan en het mogelijk bewust buitenspel zetten van de gemeenteraad. In de brief wordt melding gemaakt van een tot nu onbekende, in dit soort situaties niet geoorloofde, zogenaamde 'nadere overeenkomst'. Dit wordt ook wel een 'side letter' genoemd. Volgens de Raad Bouw is dit een methode die gebruikelijk is bij dubieuze transacties in de bouwwereld. Om zaken te verhullen die wettelijk niet zijn toegestaan.
De bouwvergunning is verleend voor het realiseren van 8 zorgwoningen en 24 woningen in de sociale sector. Daarnaast 5 huurwoningen in de vrije sector. De grondprijs werd bewust laag door de voorwaarde dat de woningen voor lange tijd als sociale huurwoningen op de markt komen. Op basis van die nadere voorwaarden zou echter al heel snel de waarborg, dat de woningen in de sociale sfeer dienen te worden verhuur, komen te vervallen. En de grondprijs in feite veel te laag is geweest. De Raad Bouw trekt zelf de conclusie dat het hierbij gaat om een zeer ernstige zaak, waarbij door Bakker willens en wetens de wet is overtreden. Bovendien dat de wethouder simpelweg gelogen heeft over het bestaan van nadere voorwaarden.


Offem Zuid

Wat betreft Offem Zuid gaat het De Raad Bouw vooral om de rol van wethouder Bakker bij de vrijwillige toekenning van een miljoenenvergoeding aan van Rhijn Bouw wegens het door de gemeente niet nakomen van haar contractuele verplichtingen.
In de brief wordt het opmerkelijk genoemd dat de wethouder eerst vrijwillig 11 miljoen euro had aangeboden aan van Rhijn Bouw en dat na protesten van de politieke partijen LSN, VVD, CDA en NZ er genoegen werd genomen met iets meer dan de helft, namelijk 6 miljoen euro. Bovendien wordt opgemerkt dat in tegenstelling tot de normale gang van zake in dit soort bijzondere gevallen, het college hierbij niet het oordeel van de rechter heeft gevraagd.


Niet integer

De Raad Bouw beschuldigt wethouder Bakker van 'dubieus en niet integer handelen' en meent dat de wethouder op basis van de meest fundamentele integriteiteisen nooit zelf met Van Rhijn Bouw had mogen onderhandelen. De Raad baseert dit op het vaststaande feit dat Hans Bakker vanuit zijn eigen bedrijf zakelijke banden onderhield met Van Rhijn Bouw.
De Raad Bouw vraagt de gemeenteraad om op korte termijn een reactie te geven op deze brief. Het is vrijwel zeker dat de brief al in de raadsvergadering van donderdag 8 november ter sprake komt.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225488&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>