Ambtenaren in bungelende rieten hangstoelen | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Straks na de verkiezingen en de fusie wordt ook het Noordwijkse gemeentehuis ingericht op ‘het nieuwe werken’.
Straks na de verkiezingen en de fusie wordt ook het Noordwijkse gemeentehuis ingericht op ‘het nieuwe werken’. (Foto: Picasa)
Politiek

Ambtenaren in bungelende rieten hangstoelen

Het CDA is verontrust over de toekomst in de fusiegemeente Noordwijk. Met name over de invulling van het nieuwe ambtenarenapparaat. Zowel de organisatie als de salariëring waren aanleiding om aan het college zestien vragen te stellen. Deze week werden de antwoorden daarop gepubliceerd.

De strekking van de vragen, die werden ingediend door Theo Alkemade, was kort samengevat: Zijn we nog op koers? Is de uitwerking van nu wel zoals wij bij de vaststelling van de hoofdlijnen in het verleden hebben beoogd? Loopt het financieel niet uit de hand? En is de burger wel gebaat bij sommige beslissingen? Uit de antwoorden zou moeten blijken dat het CDA zich ten onrechte ongerust maakt. Volgens het college ligt er straks een technische begroting waaruit blijkt dat er zeker geen lastenstijging komt voor de Noordwijkers.

Iets anders ligt het mogelijk bij de reorganisatie van het ambtelijk apparaat. De politiek staat een nieuwe manier van werken voor, gebaseerd op de organisatie zoals die bij de verzamelgemeente Hollands Kroon. Een gebied in de kop van Noord-Holland rondom Anna Pawlona. Deze gemeente is samengesteld uit niet minder dan 21 dorpskernen plus 41 buurtschappen. Er bevinden zich zo'n 20.000 huizen met ca. 47.500 inwoners. De fusiegemeente boogde de slimste gemeente van Nederland te worden door een geheel nieuwe werkwijze in te voeren. De ambtenaren werken niet zittend achter vaste bureaus in gebruikelijke kantoorruimtes. Wel aan statafels van geperst hout of bungelend in rieten hangstoelen. Bureaus zijn niet persoonsgebonden maar de ambtenaar moet een plek vooraf reserveren. De burgemeester heeft ook geen eigen kamer meer maar moet zo nodig ook een zaaltje ´inhuren´.


Slimme werkplekken

In Hollands Kroon zijn er naast de gemeentesecretaris 3 directeuren. Daaronder geen managers die leidinggeven, maar in plaats daarvan stelde men 32 zelfsturende teams van ambtenaren aan.
Dat zorgde voor minder managementfuncties met slechts 1 managementlaag met 175 slimme werkplekken voor 350 ambtenaren. Deze ambtenaren hebben alle vrijheid, bepalen hun eigen werktijden, beheren samen hun budget en werven zelf nieuwe collega's. De Noordwijkse werkgroep 'werkwijze gemeenteraad' die Hollands Kroon en andere gemeenten bezocht, bleek zeer enthousiast en wil deze werkwijze na de fusie invoeren.


Niet vlekkeloos

De start in Hollands Kroon verliep niet vlekkeloos. Zowel 2 wethouders als 2 topambtenaren zagen zich vorig jaar genoodzaakt om te vertrekken. Omdat de verbouwing van twee gemeentekantoren, 2,4 miljoen euro hoger uitviel dan de 7,5 miljoen die was begroot. Inmiddels opereert er na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw college, het ambtenarenapparaat functioneert en de kostenbesparing zou al heel duidelijk zichtbaar zijn.
Het CDA stelde aan het college nu de vraag hoe het samenstellen van de Noordwijkse ambtenarentop gaat zijn. Daarop kwam het antwoord: 'De Stuurgroep en beoogd gemeentesecretaris achten het verstandig om in de eerste periode na de fusie, tijdelijk de ruimte te houden om met 3 directiefuncties te werken. Omdat de fusie en doorontwikkeling op allerlei gebieden nog zijn beslag moet krijgen.

Politiek

In het antwoord is ook te lezen: De meer externe oriëntatie op de samenleving en regio vraagt om een diepte-investering in het leggen van contacten en onderhouden van een strategisch netwerk'. Taalkundig natuurlijk prachtig maar wat dit voor de Noordwijkers betekent blijft onduidelijk. Dat de politiek ook een rol blijft vervullen is logisch. Hoe, dat is nog nauwelijks ingevuld. De raadzaal in De Zilk telt in ieder geval 27 zetels. Hollands Kroon met 29 raadszetels stelde slechts 3 wethouders. Of Noordwijk nu opnieuw 5 wethouderszetels wil verdelen blijft vooralsnog onduidelijk. Het lijkt ten opzichte van Hollands Kroon wel wat veel. Alleen de verkiezingsuitslag kan daarop het antwoord geven.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>