Na de fusie wordt alles anders | de Noordwijker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225488&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo denoordwijker.nl
De huidige wethouders die niet terugkeren hebben wel recht op wachtgeld. | Foto en tekst: Wim Siemerink
De huidige wethouders die niet terugkeren hebben wel recht op wachtgeld. | Foto en tekst: Wim Siemerink (Foto: Picasa)
Politiek

Na de fusie wordt alles anders

Noordwijk staat voor ingrijpende veranderingen in de gemeentelijke organisatie. In antwoorden van het college op vragen van het CDA over deze toekomstige organisatie lezen we een aantal opvallende toekomstbeelden.

Alles is gebaseerd op het zogenaamde 'nieuwe werken' in het gemeentehuis. Het wordt straks allemaal anders, slimmer. Diverse ambtenaren zijn in middels al aangesteld maar er moeten er ook verdwijnen.
Een drietal directeuren gaat straks de scepter zwaaien. Zijn gaan zich alleen maar met de hoofdzaken bemoeien. De eenvoudige ambtenaar komt centraal te staan, krijgt in veel gevallen zelfs tekenbevoegdheid en gaat zelf over zijn eigen budget. Dat zou voordelen opleveren zoals meer gemotiveerde ambtenaren die sneller beslissen en die beter afstemmen op de klant.

De vrees van het CDA dat dit het maken van fouten zoals bij het Gat van Palace in de hand zal werken, deelt het college niet. Opvallend is het feit dat de werkplekken flexibel worden benut. De nieuwe burgemeester zou geen eigen kamer meer krijgen maar moet 's ochtends vlug even een ruimte reserveren als hij die dag afspraken heeft. Overigens wordt de huidige burgemeester ontslagen waarna zijn vergoeding volledig door het Rijk gaat worden betaald.

Het nieuwe werken veroorzaakt een zevental gedwongen ontslagen van hoofdambtenaren. Afgezien van de twee gemeentesecretarissen betreft dit 7 functionarissen. Indien de wethouders niet meer terugkeren hebben zij natuurlijk recht op wachtgeld. Dit voor een duur gelijk aan de tijd waarin de voormalige wethouder lid van het college is geweest, maar tenminste voor de duur van twee jaren en ten hoogste voor de duur van drie jaren en twee maanden. De hoogte van de ontslaguitkering bedraagt het eerste jaar 80% en de rest van de uitkeringsduur 70% van de laatstgenoten bezoldiging.
Het college heeft de geruststellende mededeling dat de loonkosten in de nieuwe organisatie niet hoger zijn dan in de twee huidige organisaties. De toekomstig gemeentesecretaris, die nu nog kwartiermaker heet, wordt een machtig man op wiens schouders veel verantwoordelijkheid wordt gelegd.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225488&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>